شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «بجهرم» تغییری نداشت: شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۴ ریال کنار گذاشت

  سود هر سهم «بجهرم» تغییری نداشت:  شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۳ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴ درصدی برخوردار است. به گزارش سنا، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با سرمایه ۲۴ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۳۳۲میلیون ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره یاد شده، مبلغ ۵۷۷ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴درصدی برخوردار است.

«بجهرم» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۵۱ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سودسازی ۳۶۱۵ ریالی «خراسان»:  شرکت پتروشیمی خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳ هزار ۶۱۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۷۳۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۸درصدی برخوردار است.

شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه یک هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۹۱۲ ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره یاد شده، مبلغ ۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۶۱۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۰۸ درصدی برخوردار است.

شرکت پتروشیمی خراسان افزایش ۸۱ درصدی فروش را از جمله دلایل افزایش سود در هم سهم اعلام کرده است.

«خراسان» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ یک هزار و ۷۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  پنجمین بانک دولتی در بازار پایه فرابورس درج شد:  بانک رفاه کارگران با سرمایه اسمی ۲.۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان دویست و چهل و چهارمین نماد در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با موافقت کمیته درج شرکت فرابورس، بانک رفاه کارگران از ۲۵ دی ماه در نماد «ورفاه» و در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان دویست و چهل و چهارمین نماد در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد.

طبق بررسی‌های بورس پرس، بانک رفاه کارگران که اخیرا با تغییر مدیرعامل روبه‌رو شده به عنوان پنجمین بانک دولتی و بازوی ارایه خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۳۸ تأسیس شد و بر اساس آمار سال ۹۷ مالک شبکه‌ای از ۱۰۳۵ شعبه بانک است که ۹۸۳۵ نفر در آن اشتغال دارند. مجموع دارایی‌های بانک رفاه دارای سرمایه اسمی ۲.۳ هزار میلیارد تومانی است و طی نیمه نخست سال جاری (حسابرسی نشده) برای هر سهم ۲۰۵ ریال سود شناسایی کرده و سود خالص آن در این مدت ۴۷۸ میلیارد تومان بوده است.

  نگاهی به صورت‌های مالی 9 ماهه «دارو»: در مجموع از نکات امیدوارکننده گزارش‌های مالی منتشره «دارو» می‌توان به افزایش قابل ملاحظه درآمد‌های فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره داشت.

به گزارش بورس نیوز، در حالی که صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت البرز دارو، نشان از رشد ۶۴ درصدی و در حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریالی جمع مبالغ فروش دارد رشد ۸۰ درصدی و در حدود ۲۲۲ میلیارد ریالی هزینه‌های مالی از نکات نگران‌کننده این گزارش به شمار می‌آید.

همان‌گونه که در صورت‌های مالی ۹ماهه حسابرسی نشده شرکت مشهود بوده، بخش عمده‌ای از رشد درآمد‌های شرکت مربوط به رشد چشمگیر نرخ‌های فروش و همچنین مقادیر فروش محصولات داخلی جامد و مایع و فرآورده‌های تزریقی در این مدت است.

در مجموع از نکات امیدوارکننده گزارش‌های مالی منتشره این شرکت می‌توان به افزایش قابل ملاحظه درآمد‌های فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره داشت.

لازم به ذکر است، بخشی (در حدود ۲۷۰ میلیارد ریال) از سود خالص سال مالی ۱۳۹۷ شرکت ناشی از شناسایی تسعیر ارز بوده که خبری از این درآمد‌ها در صورت‌های مالی ۹ ماهه این شرکت نیست.

در مجموع رشد مبالغ مقادیر و مبالغ فروش داروسازی البرز دارو منجر به رشد ۸۰ درصدی و در حدود ۸۸۶ میلیارد ریالی سود خالص شده که با ادامه این روند، شناسایی سود خالصی بیش از ۱۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم تا انتهای سال مالی ۱۳۹۸ دور از ذهن نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران