شماره امروز: ۵۴۷

یک کارشناس بازارهای مالی مطرح کرد

| | |

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه به نظر می‌رسد جدی شدن بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران و تعیین سطح دسترسی معاملات با افزایش اهمیت در پایداری و سلامت در بخش بازارسرمایه رابطه معنی‌داری خواهد داشت.

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه به نظر می‌رسد جدی شدن بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران و تعیین سطح دسترسی معاملات با افزایش اهمیت در پایداری و سلامت در بخش بازارسرمایه رابطه معنی‌داری خواهد داشت. به گزارش سنا، این کارشناس بازارهای مالی در خصوص تعیین سطح دسترسی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گفت: اگر چه از حضور گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و ورود نقدینگی سرگردان در این بازار باید خشنود بود، اما رعایت سطح دسترسی معاملاتی این افراد باید مطابق استانداردهای جهانی که مبتنی با منطق بازار است درنظر گرفته شود.پاکدین اضافه کرد: برخی سرمایه‌گذاران حقیقی به دلیل نداشتن شناخت مناسب و تحلیل درست از شرایط بازار اقدام به معاملات هیجانی می‌کنند، درحالی که اگر حجم این معاملات از سطحی فراتر رود سبب خدشه بر ثبات مالی بازار خواهد شد، کما اینکه بازار در ماه‌های اخیر تجربه رفتارهای هیجانی و بدون تحلیل در خرید یا فروش را تجربه کرده است.وی در ادامه با اشاره به محدود کردن دامنه نوسان به‌طور موقت توسط ناظر برای کنترل هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گفت: در بورس‌های بزرگ و پیشرفته، شاهد هستیم که سطح دسترسی معاملات برای سرمایه‌گذاران متفاوت است و این موضوع در کشور ما هم می‌تواند اجرایی شود.پاکدین افزود: به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار مبتدی در گام نخست سطح دسترسی در خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با درآمد ثابت را دارد و پس از اخذ تجربه و آموزش‌های مورد نیاز در فرآیند مشخص می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در دیگر ابزارهای مالی مانند سهام اقدام کند.وی با اشاره به اینکه چنین فرآیندی، یک رویه مشخص و پذیرفته شده در دنیا است، اظهار داشت: چنین مقرراتی سبب می‌شود علاوه بر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، با رفتارهای حرفه‌ای در بازار مواجه شویم. در ادامه فرآیند، همچنین امکان حذف حجم مبنا و دامنه نوسان هم وجود خواهد داشت.این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به کاهش ریسک سرایت مالی در تکانه‌های اقتصادی منجر شده و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بینجامد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران