شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارزش بازار «وخارزم» به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسید: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸،

    ارزش بازار «وخارزم» به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسید:  ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۴ هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ۲۸ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال رسید. به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سرمایه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸ هزار و ۱۳۸ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۷۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال به ۸ هزار و ۶۳ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با افزایش ۴ هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال معادل ۲۸ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال محاسبه شد.

«وخارزم» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵۰۹ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۵۷ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۴۷ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال سود کسب کرد . شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ایران طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۷۰ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران