شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «وتوشه» تغییر چندانی نداشت: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸،

    سود هر سهم «وتوشه» تغییر چندانی نداشت:  شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۹۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۹۵ ریال اعلام شده بود، افزایش یک درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه با سرمایه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره یاد شده، مبلغ ۵۹۵ میلیارد و ۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۹۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از یک درصدی برخوردار است. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. لازم به ذکر است در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود. «وتوشه» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۹۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳۹۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

    افزایش درآمد از چهار شرکت فلزی:  شرکت‌های صنایع مس شهید باهنر، فولاد کاوه جنوب کیش، ملی صنایع مس ایران و مجتمع فولاد خراسان با انتشار گزارش عملکرد فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه اعلام کردند درآمد تجمعی آنها تا انتهای تاریخ یاد شده، به صورت افزایشی بوده است. شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۹۶۹ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است. «فباهنر» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۹ هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال درآمد داشته است. «کاوه» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۳۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۷۰ درصدی دارد. شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۲۱ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. «فملی» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۱۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. مجتمع فولاد خراسان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. «فخاس» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۳۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۷۰ درصدی دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران