شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی، پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و فروش اوراق را از راهکارهای سازمان بورس برای جذب نقدینگی‌های سرگردان عنوان کرد. به گزارش سنا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه‌های سازمان بورس برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و خرد به منظور جلوگیری از جذب این نقدینگی‌ها در بازار سوداگری، گفت: بازار سرمایه همواره دغدغه جذب نقدینگی‌های سرگردان را داشته است به همین دلیل «تاسیس نهادهای مالی و تشکیل صندوق‌ها» در این زمینه دنبال شده، در سال آینده نیز جذب نقدینگی از این مسیر تقویت خواهد شد. محمدی افزود: همچنین «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی دومین مسیر برای جذب نقدینگی در بورس است که آن را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این مسیر پیگیری‌های سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی اقتصادی قوا به این موضوع کمک کرده است. وی با بیان اینکه سومین کار برای جذب نقدینگی در بورس، «پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و فرابورس» است که مسیر مشخصی دارد و با برنامه دقیق و منظم کار جلو می‌رود، توضیح داد: عموما هر ماه ۲ الی ۳ عرضه اولیه اتفاق میفتد و پذیرش‌ها انجام می‌شود، به نحوی که هم بازار موجود از شادابی لازم برخوردار باشد و هم فرصت‌های جدید ایجاد شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راهکارها برای جذب نقدینگی در بورس نیز «فروش اوراق» برای شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه است، اگرچه سازمان بورس برای دولت نیز اوراق عرضه می‌کند اما این ظرفیت وجود دارد که برای بخش خصوصی بیشتر اوراق عرضه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران