شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افزایش 22 درصدی درآمد «همراه»: به گزارش سنا، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ثبت شده ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال گزارش عملکرد یک ماهه

  افزایش 22 درصدی درآمد «همراه»: به گزارش سنا، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ثبت شده ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد. شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. «همراه» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۲۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

  درآمد ۹ ماهه «اخابر» افزایش چندانی نداشت:  شرکت مخابرات ایران با سرمایه ۶۰ هزار ریال گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد. شرکت مخابرات ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، معادل ۴ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال درآمد داشته است. «اخابر» براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۴۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۲ درصدی دارد.

  مجوز 50 درصدی افزایش سرمایه در «قهگمت»:  سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت قند هگمتان از محل سود انباشته موافقت کرد. افزایش سرمایه ۱۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی شرکت قند هگمتان از مبلغ ۲۷۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد. افزایش سرمایه شرکت قند هگمتان به منظور اصلاح ساختار مالی در قالب جبران مخارج سرمایه‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه «قهگمت» حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران