شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه بورس| رشد نماگرهای بازار سهام روز گذشته با بازگشت قیمت‌ها به محوده سبز تابلو از سرگرفته شد.

گروه بورس| رشد نماگرهای بازار سهام روز گذشته با بازگشت قیمت‌ها به محوده سبز تابلو از سرگرفته شد. در این روز شاخص کل بورس تهران با جهش به کانال 367 هزار واحدی نشان داد که به لطف نقدینگی وارد شده به بازار می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام ضمن ثبت رشد 6 هزار و 543 واحدی به سطح 367 هزار و 632 واحد رسید.  بر اساس آمارهای معاملاتی به ثبت رسیده در روز گذشته نشانگر آن است که اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به‌طوری که شاخص کل با ۶۵۴۳ واحد رشد معادل ۱.۸۱ درصد به ۳۶۷ هزار و ۶۳۱ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۷۵۰ واحد افزایش معادل ۱.۸۱ درصد به ۹۸ هزار و ۳۶۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۸۶۷ واحد رشد معادل ۲.۵۱ درصد به ۱۱۷ هزار و ۱۶۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۹۱۵ واحد افزایش، معادل ۲.۵۱ درصد به ۷۸ هزار و ۲۴۸ واحد، شاخص آزاد شناور با ۹۱۵۵ واحد رشد، معادل ۲.۱۴ درصد به ۴۳۶ هزار و ۷۰۲ واحد، شاخص بازار اول با ۵۱۷۱ واحد افزایش معادل ۲.۰۱ درصد به ۲۶۲ هزار ۳۷۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۱۴۳۵ واحد رشد معادل ۱.۵۱ درصد، به ۷۶۹ هزار و ۳۱۲ واحد رسید. از سوی دیگر طی روز گذشته ۷ نماد « رمپنا با ۳۸۲ واحد، وغدیر با ۳۲۰ واحد، وبملت با ۲۹۷ واحد، شبندر با ۲۷۱ واحد، فولاد با ۲۷۱ واحد، پارسان با ۲۴۶ واحد و فملی با ۲۴۳ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. در این روز همچنین شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند به‌طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۱۴۷ واحد صعود معادل ۵.۰۵ درصد به ۳ هزار و ۷۱ واحد، محصولات چوبی با ۲۴۶۶۴ واحد افزایش معادل ۵ درصد به ۵۱۸ هزار ۱۸۷ واحد، سیمان ۱۶۵ واحد رشد معادل ۴.۷۷ درصد به ۳ هزار و ۶۲۹ واحد، حمل و نقل ۳۸۷ واحد افزایش معادل ۴.۳۸ درصد به ۹ هزار و ۲۱۹ واحد، محصولات فلزی با ۴۶۵۵ واحد رشد، معادل ۴.۲۱ درصد به ۱۱۵ هزار و ۱۸۰ واحد، لاستیک با ۳۱۸۲ واحد افزایش معادل ۳.۶۸ درصد به ۸۹ هزار و ۷۶۹ واحد، زراعت با ۳۱۵۳ واحد صعود معادل ۳.۳۸ درصد به ۹۶ هزار و ۵۶۲ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی دیروز بازار سهام حکایت از آن دارد که قیمت سهام نمادهای «رتکو، سهگمت، سفار، سکرما، تکشا، جاتو و فسپا» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «حپترو، بنیرو، فلامی، شسینا، سیستم، غدشت و فجام» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند. به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای دیروز بورس تهران در ۶۱۴ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۷۶۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد. در فرابورس نیز سمت و سوی معاملات تشابه زیادی با بورس تهران داشت. در این روز شاخص کل بازار یاد شده 111 واحد افزایش یافت و به رقم 4 هزار و 774 واحد رسید.  ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس نیز به بیش از 274 تریلیون تومان بالغ شد.  در این روز معامله‌گران فرابورس بیش از 1.6 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 300 هزار نوبت معامله و به ارزش 1408 میلیارد تومان دادو ستد کردند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران