شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کلمه کامفار Comfarمخفف عبارت انگلیسی Computer Model for feasibility Analysis and reporting بوده به معنای مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی و گزارش‌دهی است.

پوریا رضایی | کارشناس بازار سرمایه |

کلمه کامفار  Comfarمخفف عبارت انگلیسی Computer Model for feasibility Analysis and reporting  بوده به معنای مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی و گزارش‌دهی است. این برنامه با هدف استاندارد کردن تعاریف و محاسبات ارزیابی‌های اقتصادی توسط سازمان یونیدو Unido سازمان ملل متحد تهیه گردید و به‌رغم انتقاداتی که به نرم افزار کامفار وجود دارد به یکی از پروفروش‌ترین نرم افزارهای ارزیابی اقتصادی و بانکی در جهان تبدیل شد. کامفار امکان شبیه‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت و تحلیل فرایندهای مالی را فراهم می‌سازد.

از نظر مدیریتی تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی در خصوص ویژگی‌های پروژه و نتایج اجرای آن مواجه است. نرم ‌افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که توسط آن می‌توان شاخص‌های مالی پروژه‌ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را برفرایندهای مالی طرح بررسی کرد و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم‌گیری کرد. لذا پیش‌نیاز به‌کارگیری نرم‌افزار کامفار به عنوان یک ابزار تصمیم‌یار، تسلط به مباحث ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها است.

کامفار عملاً تجزیه و تحلیل پروژه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی را ساده‌تر و دقیق‌تر کرده است. این نرم‌افزار به کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتوانند روند تحلیل طرح‌های مورد بررسی را به صورت کامل اجرا نمایند و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم‌گیری در خصوص ارزیابی یا اولویت‌بندی پروژه‌ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند.

پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیر بنایی، دریانوردی و ... با استفاده از این نرم‌افزار انجام می‌پذیرد. نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره‌برداری حمایت کرده و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را تسهیل می‌کند. کامفار بر اساس مطالعات امکان‌سنجی یا به عبارتی توجیه‌پذیری یا قابل اجرا بودن یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری است.

یکی از ویژگی‌های دنیای سرمایه‌گذاری، عدم قطعیت بالاست. لذا تحلیل‌های حساسیت پارامترهای اساسی موثر بر نتیجه پروژه، به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک امری ضروری است. نرم‌افزار کامفار به کمک ابزار تحلیل حساسیت و ارایه گزارشات مدیریتی در این زمینه به کمک سرمایه‌گذاران و مدیران می‌آید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران