شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پوشش سود ۱۰۷۸ریالی برای هرسهم «دتوزیع»: شرکت توزیع داروپخش در صورت‌های مالی ۶ماهه از پوشش یک هزار و ۷۸ریالی سود هر سهم خبر داد. به گزارش سنا،

  پوشش سود ۱۰۷۸ریالی برای هرسهم «دتوزیع»:  شرکت توزیع داروپخش در صورت‌های مالی ۶ماهه از پوشش یک هزار و ۷۸ریالی سود هر سهم خبر داد. به گزارش سنا، شرکت توزیع داروپخش در اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۹۸ اعلام کرد به ازای هرسهم یک هزار و ۷۸ریال سود پوشش داده است. این شرکت سود عملیاتی دوره مورد گزارش را یک هزار و ۷۳میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد افزایش یافته است. همچنین سود خالص آن با افزایش ۳۴درصدی به ۶۴۶میلیارد و ۶۵۷میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با افزایش ۵درصدی به ۷۵۴میلیارد و ۳۲۹میلیون ریال بالغ شده است. «دتوزیع» در گزارش منتشر شده به برآوردی که از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۹۸ داشته اشاره کرده و اعلام کرد که تغییراتی در نرخ فروش شرکت‌های تولیدی خواهد داشت. علاوه بر این «دتوزیع» قصد دارد در مجمع عمومی عادی سالانه خود به سهامداران پیشنهاد توزیع ۶۴۰میلیارد ریالی سود را ارایه دهد.

  زیان «کسرام» کاهش نیافت:  شرکت پارس سرام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷۰ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۹۸ درصدی زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۴۴۰ ریال اعلام کرده بود.

شرکت پارس سرام با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پارس سرام در دوره یاد شده، مبلغ ۵۲ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۷۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۹۸ ریالی در شناسایی زیان داشته است. با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۹۴ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «کسرام» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۴۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

  ارزش بازار «پارسان» کاهشی بود:  ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، با کاهش ۱۸ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال به ۳۸۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال رسید. گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان با سرمایه ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۹۹ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش یک هزار و ۲۰ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال به ۶۸ هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۵۱۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان با کاهش ۱۸ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال معادل ۳۸۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال محاسبه شد. «پارسان» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سودی کسب نکرد . گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان طی دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال خریداری کرد.

  «وغدیر» خریدار و فروشنده بود:  شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود سودی کسب نکرد. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با سرمایه ۷۲ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۹ هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲۹۷ هزار و ۵۰ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت تغییری نکرد؛ ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با کاهش یک هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۳ میلیون ریال معادل ۲۹۵ هزار و ۸۷۳ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال محاسبه شد.

«وغدیر» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سودی کسب نکرد .

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر طی دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران