شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اختصاص ۴۵۶ ریال به ازای هر سهم «لوتوس»: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸،

   اختصاص ۴۵۶ ریال به ازای هر سهم «لوتوس»: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۵۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۷۳ ریال گزارش شده بود، از افزایش ۶۷ درصدی برخوردار است.به گزارش سنا، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۶۷ درصدی برخوردار است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال سود انباشته در حساب این شرکت منظور شد.«لوتوس» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به دی ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   سود هر سهم «ارفع» کاهشی بود:  شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵۷۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۲۷ ریال گزارش شده بود، از کاهش ۹ درصدی برخوردار است.شرکت آهن و فولاد ارفع با سرمایه ثبت شده ۶ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۴۳۶ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۹ درصدی برخوردار است.«ارفع» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۲۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران