شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارزش بازار «وصندوق» به ۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسید: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی

  ارزش بازار «وصندوق» به ۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسید: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۷ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال به ۱۳۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایه ۲۷ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۲۳ هزار و ۹۸۵ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۷۵ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال به ۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با افزایش ۷ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال معادل ۱۳۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال محاسبه شد. «وصندوق» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۳۴ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال به مبلغ ۶۶۹ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵۶۵ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۰۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال خریداری کرد.

 

   درآمد «شپدیس» افزایشی بود: شرکت پتروشیمی پردیس در دوره ۷ ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۱۳۹۸، معادل ۵۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به دوره مشابه در سال پیش افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت پتروشیمی پردیس با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد. شرکت پتروشیمی پردیس در دوره یک ماهه یاد شده، معادل یک هزار و ۶۸۰ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است. بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می‌دهد در این دوره «اوره صنعتی» با تولید ۲۳۸ هزار و ۹۷۷ تن در صدر بیشترین تولید در بین محصولات شرکت پتروشیمی پردیس قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، «آمونیاک» با فروش ۳۷ هزار و ۳ تن در صدر فروش‌های شهریور ماه «شپدیس» قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی پردیس از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه سال جاری، معادل ۵۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه در سال پیش، از افزایش ۳۱ درصدی برخوردار بوده است.

  افزایش زیان در «ولیز»: شرکت لیزینگ ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۹ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۲۰۹ ریال اعلام کرده بود. شرکت لیزینگ ایران با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت لیزینگ ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۵۳ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش در شناسایی زیان داشته است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳۲۶ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «ولیز» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۰۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران