شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تعیین سود ۱۱۶۰ ریالی هر سهم «دتوزیع»: مجمع عمومی شرکت توزیع داروپخش تقسیم مبلغ یک‌هزار و ۱۶۰ ریال سود نقدی و یک هزار ۲۸۴ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

  تعیین سود ۱۱۶۰ ریالی هر سهم «دتوزیع»:  مجمع عمومی شرکت توزیع داروپخش تقسیم مبلغ یک‌هزار و ۱۶۰ ریال سود نقدی و یک هزار ۲۸۴ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توزیع داروپخش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز چهارشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالانه «دتوزیع» برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه  کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره و تعیین پاداش هیات‌مدیره. براساس گزارش منتشر‌شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت توزیع داروپخش عبارت است از:  سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک‌هزار و ۱۶۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۲۸۴ ریال تصویب شد. سود خالص ۷۷۰میلیارد و ۲۷۷میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۰۷ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال اعلام شد. سازمان حسابرس به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و همچنین به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد. گروه صنایع کاغذ پارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۱۶ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۱۱ ریال اعلام شده بود، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

   سود هر سهم «چکاپا» تغییری نداشت:  گروه صنایع کاغذ پارس با سرمایه ۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یاد شده، مبلغ ۷۴۴ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۱۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در گزارش حسابرسی‌شده این شرکت نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۷۱۱ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«چکاپا» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به آبان ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۴۰۸میلیارد و ۸۶۲میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳۱۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران