شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «وبهمن» ثابت ماند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۱۱ ریال سود کنار گذاشت

 سود هر سهم «وبهمن» ثابت ماند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۱۱ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به گزارش حسابرسی نشده خود، تغییری نداشته است.

به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن با سرمایه ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره یاد شده، مبلغ ۵۷۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۱۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۵ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۵۳۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.«وبهمن» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۱۲ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۱۱۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره یاد شده، با افزایش ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد و ۵۳۸ میلیون ریال به ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۴۱۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال معادل ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال محاسبه شد.«وبهمن» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۶۷ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال به مبلغ معادل ۸۰۴ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۴۳۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال سود کسب کرد.شرکت سرمایه‌گذاری بهمن طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۲۶ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال خریداری کرد.

 پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۰ درصدی «شیران»:هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه

۴ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۸۹ میلیون ریالی، معادل

۹۰ درصد سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۴ هزار و ۶۲۸ میلیارد و ۹۸۸ مییلیون ریال به ۸ هزار و ۷۹۵ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال دارد.بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «شیران » از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج مربوط به تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تهیه شده است که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 سود هر سهم «بهپاک» تغییر چندانی نداشت: شرکت صنعتی بهپاک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۵۸ ریال سود کنار گذاشت که نسبت دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۵ درصدی را نشان می‌‎دهد.

شرکت صنعتی بهپاک با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.شرکت صنعتی بهپاک در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۵۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۵ درصدی برخوردار بوده است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۷۹ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.«بهپاک» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۳۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۷۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   مروری بر صورت‌های مالی ۶ ماهه «ثمسکن»: گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۴ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به گزارش حسابرسی نشده خود، تغییری نداشته است.

گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یاد شده، مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۵۰ درصدی برخوردار است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۲۳ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.«ثمسکن» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یاد شده، با افزایش ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد و ۹۵۹ میلیون ریال به ۸ هزار و ۱۸۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۱۴۰ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال معادل ۳ هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال محاسبه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران