شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رشد ۱۵.۴هزار میلیاردی پرتفوی بورسی «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه از افزایش ۱۵هزار و ۴۰۵میلیارد و ۲۲میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد.

   رشد ۱۵.۴هزار میلیاردی پرتفوی بورسی «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه از افزایش ۱۵هزار و ۴۰۵میلیارد و ۲۲میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸ از افزایش ۱۵هزار و ۴۰۵میلیارد و ۲۲میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد. این شرکت اعلام کرده است که بهای تمام شده را با افزایش یک هزار و ۶۹۴میلیارد ریالی به ۱۹هزار و ۴۸۵میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش بازار با افزایش ۷هزار و ۹۴۹میلیارد ریالی به ۷۰هزار و ۸۹۰میلیارد ریال رسیده است.  «ونیکی» در این گزارش کل مبلغ سهام واگذار شده را یک هزار و ۴۶میلیارد و ۸۵۶میلیون ریال اعلام کرد که سود این واگذاری را ۳۶۷میلیارد و ۱۸۶میلیون ریال منتشر کرد. از سوی دیگر سهام بورسی خریداری شده این شرکت در دوره مورد گزارش به ۲هزار و ۳۷۲میلیارد و ۸۵۶میلیون ریال رسید. در گزارش یک ماهه این شرکت درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده شرکت‌ها برای هر سهم ۲۹۷ریال اعلام شده است. همچنین درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳میلیون و ۱۶۴هزار و ۶۹ریال اعلام شد.

   افت فروش در مردادماه «کشرق»: شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در گزارش فعالیت یک ماهه خود از افت فروش خبر داد و اعلام کرده است که فروش محصولات از ۳۱هزار و ۹۶۹تن انواع زغال‌سنگ به ۹هزار و ۴۱۸تن رسیده است. شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸ مبلغ فروش خود را ۳۹میلیارد و ۶۹ میلیون ریال اعلام کرده است. این شرکت در دوره مالی یک ماهه منتهی به ۳۱تیر۱۳۹۸ مبلغ فروش خود را ۱۲۶میلیارد و ۱۴میلیون ریال اعلام کرد. این شرکت در گزارش منتشر شده خود از افت فروش خبر داد. فروش محصولات «کشرق» از ۳۱هزار و ۹۶۹تن انواع زغال‌سنگ به ۹هزار و ۴۱۸تن رسیده است. همچنین فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱مرداد۱۳۹۸ به ۱۶۵میلیارد و ۸۳میلیون ریال رسیده است. «کشرق» موجودی ابتدای دوره زغال‌سنگ شسته شده کک شو مقدار ۱۵۸تن و تولید از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه مقدار ۴۶۰تن است که از مجموع اول دوره و تولید طی دوره میزان ۵۱۵تن به فروش رسیده است. همچنین مقدار ۱۰۳تن موجودی آخر دوره است. لازم به ذکر است؛ مقدار یک هزار و ۴۸۴تن زغال‌سنگ کک شو کیفی جهت شستشو ارسال که مطابق قرارداد جاری ۳۱درصد زغال‌سنگ شسته شده کک شو تحویل گرفته می‌شود. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان مرداد ماه مقدار ۱۴هزار و ۶۲۳تن زغال‌سنگ کک شو کیفی استخراج شده است. از این مقدار ۱۴هزار و ۳۲۵تن جهت شستشو و فروش ارسال شده است که مقدار ۱۲هزار و ۸۴۱تن آن به صورت خام به‌فروش رسیده و مقدار یک هزار و ۴۸۴تن جهت شستشو و سپس فروش ارسال شده است. علاوه بر این موجودی ابتدای دوره زغال‌سنگ شسته شده کک شو این شرکت ۱۵۸تن و تولید از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه مقدار ۴۶۰تن است که از مجموع اول دوره و تولید طی دوره میزان ۵۱۵ تن به فروش رسیده است و مقدار ۱۰۳تن موجودی آخر دوره است که مقدار یک هزار و ۴۸۴تن زغال‌سنگ کک شو کیفی جهت شستشو ارسال که مطابق قرارداد جاری ۳۱درصد زغال‌سنگ شسته شده کک شو تحویل گرفته می‌شود. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان مرداد ماه نیز ۱۴هزار و ۶۲۳تن زغال‌سنگ کک شو کیفی استخراج شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران