شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افزایش ۲۴۳میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «وسبحان»: شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در صورت‌خلاصه سرمایه‌گذاری‌های خود اعلام کرد

       افزایش ۲۴۳میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «وسبحان»:  شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در صورت‌خلاصه سرمایه‌گذاری‌های خود اعلام کرد که پرتفوی بورسی این شرکت در یک‌سال مالی منتهی به ۳۱تیر۱۳۹۸ مبلغ ۲۴۳میلیارد و ۴۷۴میلیون ریال افزایش یافت. شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱تیر۱۳۹۸ با سرمایه یک هزار و ۳۰۰میلیارد ریالی سود هر سهم را ۷۵۰ریال اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه ۷۵درصد افزایش یافته است. به گزارش سنا، این شرکت سود عملیاتی خود را مبلغ ۹۷۴میلیارد ریال، سود خالص را مبلغ ۹۷۵میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ یک هزار و ۱۴۹میلیارد ریال اعلام کرد. «وسبحان» در صورت‌خلاصه سرمایه‌گذاری‌های خود اعلام کرد که پرتفوی بورسی این شرکت در یک‌سال مالی منتهی به ۳۱تیر۱۳۹۸ مبلغ ۲۴۳میلیارد و ۴۷۴میلیون ریال افزایش یافت. با توجه به وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده آن با افزایش ۸۶میلیارد و ۲۹۴میلیون ریالی به یک هزار و ۱۲میلیارد ریال رسیده است. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش ۳۸۰میلیارد و ۲۳۷میلیون ریالی به یک هزار و ۲۵۵میلیارد ریال بالغ شده است. این شرکت با توجه به صورت ریز معاملات سهام واگذار شده از سود ۵۴۲میلیارد و ۲۲۴میلیون ریالی این واگذاری‌ها خبر داد. همچنین کل مبلغ واگذاری نیز ۳هزار و ۴۸۹میلیارد ریال اعلام کرده است. علاوه بر این کل مبلغ بهای تمام شده سهام بورسی خریداری شده یک هزار و ۲۹۲میلیارد ریال رقم خورده است. در برآورد این شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی اعلام شده است که طی سال مالی جاری هزینه‌های عمومی و اداری با توجه به تورم قیمت‌ها و اینکه هزینه‌های مقایسه‌ای دوره مشابه ۶ ماهه است، این ارقام با ارقام سالانه مورد رسیدگی قابل مقایسه نیست و پیش بینی می‌شود با لحاظ کنترل هزینه‌ها در سال آتی، تورم هزینه‌های سال مالی آتی حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. «وسبحان» در تشریح سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت اعلام کرد که قصد دارد بازار گردانی سهام شرکت در راستای افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوسان قیمت آن را به اجرا درآورد و از سهام کم بازده وزیان ده خارج شود. همچنین با سایر سهامداران پتروشمیران جهت عرضه سهام در فرابورس همکاری کند و هزینه‌های عمومی و اداری۵ خود را کاهش دهد. این شرکت اعلام کرده است قصد دارد املاک را جهت بازدهی بیشتر بفروشد یا تبدیل کند.

       رشد ۱۸۹هزارمیلیارد ریالی پرتفوی بورسی «ومعادن»:  شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه از رشد ۱۸۹هزار و ۷۷۲میلیارد ریالی پرتفوی بورسی خود خبر داد. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸، پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با رشد ۱۸۹هزار و ۷۷۲میلیارد ریالی همراه شد. این شرکت بهای تمام شده را با افزایش ۳۸۷میلیارد و ۷۱۲میلیون ریالی مبلغ ۳۴هزار و ۹۴۳میلیارد و ۱۱۱میلیون ریال اعلام کرد و ارز بازار خود را با کاهش ۶هزار و ۲۰۴میلیارد ریالی مبلغ ۲۲۴هزار و ۷۱۵میلیون ریال منتشر کرده است. «ومعادن» در این دوره یک ماهه کل مبلغ واگذاری سهام واگذار شده خود را ۹۴میلیارد و ۴۰میلیون ریال اعلام کرده است و سود این واگذاری‌ها را ۷۷میلیارد و ۴۲۰میلیون ریال اعلام کرد. از سوی دیگر در یک ماهه مرداد۱۳۹۸، این شرکت سهام بورسی خریداری و تحصیل شده را مبلغ ۴۰۴میلیارد و ۳۳۲میلیون ریال اعلام کرده است. «ومعادن» در ۵۰شرکت بورسی و غیر بورسی سرمایه‌گذاری کرده است که بهای تمام شده آنها در پایان دوره به ۴۳هزار و ۵۸۵میلیارد ریال رسیده است.

       افزایش 290 هزار میلیاردی پرتفوی بورسی «فارس»:  سود عملیاتی «فارس» به ۹۸هزار و ۳۷۷میلیارد ریال، سود خالص به ۹۱هزار و ۶۳۳میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره به ۱۳۸هزار و ۴۵۹میلیارد ریال رسید. «فارس» در صورتخلاصه سرمایه‌گذاری‌های خود از افزایش ۲۹۰هزار و ۵۳۶هزار و ۸۳۰میلیون ریالی پرتفوی بورسی خود خبر داد و اعلام کرده است که ارزش بازار این پرتفوی با افزایش ۲۳۶هزار و ۷۴میلیارد ریال به ۳۲۹هزار و ۷۲۵میلیارد ریال رسید و بهای تمام شده با افزایش ۸هزار و ۴۲۳میلیارد ریالی به ۳۹هزار و ۱۸۸میلیارد ریال رقم خورده است. در صورت ریز سهام بورسی واگذار شده «فارس» سود این واگذاری‌ها ۶هزار و ۹۳۶میلیارد و ۸۵۶میلیون ریال و کل مبلغ واگذاری‌ها را ۱۱هزار و ۲۲۳میلیارد ریال اعلام کرد. گفتنی است؛ سهام بورسی خریداری شده این شرکت در دروه ۱۲ماهه، ۹هزار و ۱۱۰میلیارد و ۱۳۶میلیون ریال اعلام کرد. این شرکت در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرده است که پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها را بهینه‌سازی می‌کند. همچنین درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت متناسب با سود تقسیمی شرکت‌های تابعه و هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی براساس سال مالی گذشته و با لحاظ نمودن تورم و افزایش قیمتها برآورد خواهد شد. علاوه بر این شرکت به اصلاح ساختار مالی در برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و شرکت اصلی از جمله افزایش سرمایه، مطالعه و بررسی ظرفیت‌های استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصله با هدف خلق ارزش افزوده و بهبود و اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری و چابک‌سازی تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اشاره کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران