شماره امروز: ۵۴۷

مروری بر آمار معاملات بورس و فرابورس

| | |

رونق چند ماه اخیر بازارهای بورس فرابورس که در هفته گذشته فاز جدیدی را آغاز کرده بود،

گروه بورس|

رونق چند ماه اخیر بازارهای بورس فرابورس که در هفته گذشته فاز جدیدی را آغاز کرده بود، در نخستین روز هفته جاری نیز تداوم یافت. به موجب رونق یاد شده و با صف خرید در بسیاری از نمادهای بورس تهران دنبال شد، شاخص این بازار به میزان 6 هزار و 100 واحد رشد کرد، با این حال در ساعات پایانی معاملات، اندکی از رشد یاد شده کاسته شد و دماسنج اصلی بازار سهام 5 هزار و 464 واحد رشد کرد و به سطح 284 هزار و 139 واحد رسید.

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته سایر شاخص‌های بورس تهران با رشد مواجه شدند بطوری شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۴۶۸ واحد افزایش معادل ۱.۹۶ درصد به ۷۶ هزار و ۳۶۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۱۸۲ واحد رشد معادل ۱.۵۴ درصد به ۷۸ هزار و ۹۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۷۹۱ واحد افزایش، معادل ۱.۵۴ درصد به ۵۲ هزار و ۲۷۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۴۳۲ واحد رشد، معادل ۲.۰۳ درصد به ۳۲۴ هزار و ۳۵ واحد، شاخص بازار اول با۴۷۱۵ واحد افزایش معادل ۲.۳۳ درصد به ۲۰۷ هزار ۲۴۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۷۷۲ واحد رشد معادل ۱۳۷ درصد، به ۵۷۴ هزار و ۴۷۵ واحد رسید. از سویی دیگر دیروز

 ۷ نماد «فولاد با ۶۶۱ واحد، فملی با ۴۳۳ واحد، فارس با ۳۱۷ واحد، رمپنا با ۳۱۲ واحد، وغدیر با ۲۵۶ واحد، شپنا با ۱۷۴ واحد و فخاس با ۱۶۹ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

این گزارش می‌افزاید، در روز گذشته شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند بطوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۱۱۵ واحد صعود معادل ۴.۷۴ درصد به ۲ هزار و ۵۴۸ واحد، محصولات چوبی با ۱۴۸۹۸ واحد افزایش معادل ۴.۱۹ درصد به ۳۴۷۰ هزار و ۳۵۹ واحد، فلزات اساسی با ۷۰۸۰ واحد رشد معادل ۴.۱۹ درصد به ۱۷۶ هزار و ۲۵۸ واحد، قند و شکر ۲۰۱۸ واحد افزایش معادل ۴.۱۰ درصد به ۵۱ هزار و ۲۹۴ واحد، چند رشته‌ای صنعتی با ۹۰۶ واحد رشد، معادل ۳.۴۵ درصد به ۲۷ هزار و ۱۷۱ واحد، منسوجات با (۱۸۱) واحد افت معادل (۴.۱۴) درصد به ۴ هزار و ۲۰۱ واحد، سایر معادن با (۲۹۷۱) واحد کاهش معادل (۴.۴۵) درصد به ۶۳ هزار و ۸۰۹ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی این روز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «قصفها، قثابت، حپترو، شلعاب، غمهرا، فنورد و قپیرا» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «نمرینو، کماسه، لوتوس، کحافظ، کفپارس، وساخت و وبوعلی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز قبل بورس تهران، در ۴۵۵ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۸۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۰ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

در فرابورس نیز اوضاع تقریبا شبیه بورس بود. در این روز شاخص کل این بازار نیز همانند شاخص کل بورس رشد قابل توجهی کرد و ضمن جهش 57 واحدی به سطح 3 هزار و 767 واحد رسید. در این روز اغلب نمادهای مهم این بازار سبز پوش بودند، با این حال «کگهر»، «قاسم» و «شپاس» بیشترین اثر منفی را بر حرکت این شاخص داشتند. در مقابل نمادهای «مارون»، «میدکو» و «ذوب» نیز سه نمادی بودند که بیشترین اثر مثبت را بر نماگر فرابورس داشتند. همچنین نمادهای «ذوب»، «دی» و «چکاپا» پر بیننده نمادهایی بودند که در فرابورس توجه مراجعین سایت مدیریت فناوری بورس تهران را به خود جلب کردند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران