شماره امروز: ۵۴۷

| | |

۳۳۵ریال؛ سود شناسایی شده «غدشت» برای هر سهم: شرکت دشت مرغاب در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هر سهم را ۳۳۵ریال اعلام کرد.

   ۳۳۵ریال؛ سود شناسایی شده «غدشت» برای هر سهم: شرکت دشت مرغاب در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هر سهم را ۳۳۵ریال اعلام کرد. به گزارش سنا، این شرکت سود عملیاتی را ۱۳۱میلیارد ریال، سود خالص را ۱۷ میلیارد و ۹۱۰میلیون ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۱۱۳میلیارد و ۱۱۱میلیون ریال اعلام کرده است. در این گزارش اهداف «غدشت» در سال مالی جدید حفظ سهم بازار شرکت در محصولات استراتژیک و همچنین افزایش فروش در محصولات گروه بسته‌بندی است. از سوی دیگر تغییرات و نوسانات اخیر در بازار ارز، آثار بالقوه‌ای در بهای خرید مواد اولیه شرکت ایجاد خواهد کرد. لیکن به منظور حفظ سهم بازار، رویکرد مدیریت بر حداقل افزایش نرخ فروش، تا حدود پوشش بهای تمام شده است. با توجه به نوسانات قیمتی اخیر، پیش‌بینی قابل اتکاء در خصوص بهای خرید مواد اولیه بسته‌بندی (شیشه، قوطی و سایر لوازم بسته بندی) وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و تأثیر آن بر نهاده‌های کشاورزی، پیش‌بینی افزایش قابل توجه در نرخ خرید مواد اولیه کشاورزی در 6 ماهه آتی نیز وجود دارد. لیکن به دلیل شرایط فعلی بازار، حدود ریالی افزایش بهای مواد اولیه قابلیت پیش بینی ندارد. این شرکت اعلام کرد که در تغییرات بهای عوامل بهای تمام شده تولیدات از جمله نرخ مواد اولیه تره بار و بسته‌بندی در دوره مورد گزارش بسیار زیاد بوده است. لذا تا برقراری ثبات قیمتی در بازار مدیریت قادر به پیش بینی قابل اتکا در این خصوص نیست.

   داوه ۳ماهه ۷۲ریال از سود را پوشش داد شرکت داروسازی آوه سینا در صورت‌های مالی ۳ماهه اعلام کرد که ۷۲ریال از سود هر سهم را پوشش داده است. شرکت داروسازی آوه سینا در اطلاعات و صورت‌های مالی ۳ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را ۷۲ریال اعلام کرد. این شرکت سود عملیاتی را ۴۹میلیارد و ۴۳۵میلیون ریال، سود خالص را ۳۴میلیارد و ۶۰۸میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را ۲۱۵میلیارد ریال اعلام کرد. «داوه» در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده است که تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده و بررسی و تحقیق روی محصولات زیان‌ده جهت افزایش راندمان تولید از برنامه‌های شرکت است. همچنین نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ ارز، افزایش خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران