شماره امروز: ۵۴۷

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس تشریح کرد

| | |

مدیر نظارت بر اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب کارشناسان رسمی در افزایش سرمایه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حقوقی جزئیاتی را بازگو کرد.

مدیر نظارت بر اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب کارشناسان رسمی در افزایش سرمایه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حقوقی جزئیاتی را بازگو کرد.

علی بیک زاده، در گفت و گویی با سنا، با اشاره به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی گفت: به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در جلسه پنجم تیر ماه ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس مقرر شد تا شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۵ فروردین ماه ۹۵ هیات وزیران، برخی موارد دیگر را نیز رعایت کنند.وی در خصوص این قوانین اشاره داشت: ارزیابی دارایی‌های هر طبقه توسط هیات کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام شود.بیک زاده در ادامه گفت: برای هر طبقه از دارایی‌ها باید از هیات کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی‌های مورد ارزیابی استفاده شود.وی متذکر شد: در این رابطه، برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیات کارشناسی کافی است.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه بیان داشت: در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت می تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان، از یک هیات کارشناسی استفاده کند یا هر کدام از کارشناسان عضو هیات کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند.بیک زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در این مورد، اظهار نظر در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل ۳ نفر از کارشناسان ارزیابی کننده برسد.وی در این خصوص ادامه داد:در صورتی که مطابق با تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی یاد شده، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، در نظر دارند از کارشناسان مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام جهت ارزیابی دارایی‌های خود استفاده کنند، این هیات کارشناسی باید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معرفی شده باشند.بیک زاده با اشاره به نکاتی مربوط به کارشناسان ارزیاب گفت: این کارشناسان باید اظهار نظر در خصوص نوع سند مالکیت دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و هر گونه محدودیت جهت نقل و انتقال و استفاده از دارایی‌های مزبور را مد نظر قرار دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران