شماره امروز: ۵۴۷

نگاهی به آمار معاملات بورس و فرابورس

| | |

گروه بورس| شاخص بورس در پایان معاملات روز قبل با رشد ۳۵۰ واحدی به ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ واحد رسید.

گروه بورس| شاخص بورس در پایان معاملات روز قبل با رشد ۳۵۰ واحدی به ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ واحد رسید. بر اساس آمارهای معاملاتی همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند بطوری که شاخص کل با ۳۵۰ واحد رشد معادل ۰.۱۵ درصد به ۲۳۰ هزار ۶۱۷ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۹۹ واحد افزایش معادل ۰.۱۵ درصد به ۶۵ هزار ۳۴۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۹۲ واحد رشد معادل ۰.۶۹ درصد به ۵۷ هزار و ۲۵۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۶۹ واحد افزایش، معادل ۰.۶۹ درصد به ۳۹ هزار و ۳۲۸ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۵۵) واحد کاهش، معادل (۰.۱۰) درصد به ۲۶۱ هزار و ۱۷۳ واحد، شاخص بازار اول با (۹۹) واحد افت معادل (۰.۰۶) درصد به ۱۷۰ هزار ۸۹۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۳۴۶ واحد صعود معادل ۰.۵۲ درصد، به ۴۵۴ هزار و ۳۷۶ واحد رسید.

 از سویی دیگر 4 نماد « اخابر با ۲۹۶ واحد، همراه با ۲۶۶ واحد، رمپنا با ۱۶۲ واحد و رانفور با ۱۰۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس

بر جای گذاشتند.

این گزارش می‌افزاید، در روز سه شنبه شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند بطوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۲۶۴۴۵ واحد صعود معادل ۹.۶۵ درصد به ۳۰۰ هزار و ۴۲۷ واحد، رادیویی با ۱۱۱ واحد افزایش معادل ۶.۰۶ درصد به یک هزار و ۹۷۵ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۷۶ واحد رشد معادل ۴.۶۵ درصد به ۶ هزار و ۲۲۸ واحد، کاشی و سرامیک با ۲۱۹ واحد افزایش معادل ۳.۴۶ درصد به ۶ هزار و ۵۴۲ واحد، فنی مهندسی با ۶۱ واحد رشد، معادل ۳.۴۶ درصد به یک هزار و ۸۲۷ واحد، زراعت با ۱۱۸۰ واحد افزایش معادل ۳.۳۶ درصد به ۳۶ هزار و ۳۲۷ واحد، انتشار و چاپ با (۲۹۰۲۴) واحد رشد معادل (۴.۲۰) درصد به ۶۶۱ هزار و ۳۸۰ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خپویش، بکام، غگل، چفبیر، غالبر، اخابر و ستران» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «دیران، ساربیل، دکوثر، دامین، والبر، دالبر و کساپا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز قبل در بورس، در ۳۵۷ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۷۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان رسید.در پایان ساعت دیروز، شاخص کل فرابورس نیز ۱۴ واحد رشد کرده و به رقم ۲ هزار و ۹۳۷ واحد رسید. در روز سه شنبه، ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معامله‌گران فرابورس ایران بیش از ۱.۴ میلیارد سهام و حق‌تقدم در قالب ۱۸۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۷۲۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای مارون، سمگا، دماوند، وهور، شپاس در تقویت شاخص فرابورس اثرگذار بوده‌اند و نمادهای گگهر، میدکو درکاهش شاخص فرابورس موثر بوده‌اند. نمادهای پربیننده فرابورسی مربوط به شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، ریل‌پرداز سیر، توسعه و عمران استان کرمان، صنایع کاغذ پارس، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و پتروشیمی زاگرس بوده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران