شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود ۴۸۹ ریالی هر سهم «رکارت» برای یکسال: شرکت فن آوا کارت در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سود هرسهم را ۴۸۹ ریال اعلام کرد. به گزارش سنا،

   سود ۴۸۹ ریالی هر سهم «رکارت» برای یکسال: شرکت فن آوا کارت در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سود هرسهم را ۴۸۹ ریال اعلام کرد. به گزارش سنا، شرکت فن آوا کارت در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، سود هرسهم را ۴۸۹ ریال اعلام کرد.

این شرکت با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریالی، سود عملیاتی این دوره را ۲۸۵ میلیارد ریال، سود خالص را ۲۹۳ میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را ۲۹۴ میلیارد ریال اعلام کرده است. سود ناخالص «رکارت» از درآمدها و بهای تمام شده قراردادها ۳۶۶ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال است. همچنین درآمد محقق شده در این دوره به دو هزار و ۳۳ میلیارد ریال رسیده است. در این گزارش درآمد تجمیعی قرار داد تا پایان دوره مالی به دو هزار و ۳۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال رسید. این شرکت سود قابل تخصیص را ۳۰۹ میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به سال مالی گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سود هرسهم این شرکت با رشد ۱۶ درصدی از مبلغ ۴۲۳ ریال به ۴۸۹ ریال رسید.

   سود تلفیقی «فاسمین» برای هر سهم ۱۹۶۹ ریال اعلام شد: شرکت کالسیمین در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سود هر سهم را یک هزار و ۹۶۹ ریال اعلام کرد که در مقایسه با سال مالی گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است. شرکت کالسیمین در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ سود هر سهم را یک هزار و ۹۶۹ ریال اعلام کرد که در مقایسه با سال مالی گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است. این شرکت سود عملیاتی را با رشد ۵۷ درصدی مبلغ چهار هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال، سود خالص را با رشد ۴۴ درصدی مبلغ سه هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و سود انباشته را با رشد ۷۸ درصدی مبلغ شش هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال اعلام کرد. در صورت‌های مالی شرکت اصلی، «فاسمین» سود هر سهم را یک هزار و ۶۸۷ ریال اعلام کرده و سود عملیاتی را سه هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال و سود انباشته در پایان دوره را پنج هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال منتشر کرده است.

در برآوردی که این شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه داشته اعلام کرده است، انتظار می‌رود بهای فلز روی در بازارهای جهانی در حدود میانگین سال گذشته باشد و دامنه نوسانات آن نسبتا محدودتر باشد؛ همچنین نرخ ارز تابع سیاست‌های ارزی دولت و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط خواهد شد. گفتنی است، مهمترین ماده اولیه محصولات تولیدی، خاک معدنی است که متاثر از دوفاکتور نرخ جهانی فلز روی و نرخ تسعیر ارز است، براین اساس پیش بینی می شود نرخ‌های جهانی در حدود میانگین نرخ سالانه قبل باشد و نرخ ارز هم تابع سیاست‌های ارزی دولت است.

این شرکت با توجه به تغییرات عوامل بهای تمام شده اعلام کرده است، انتظار می رود مقادیر مصرف و مبالغ نرخ‌های اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده در حد میانگین هزینه‌های تحمل شده تولید سال گذشته و افزایش قیمت‌ها درحد تورم سال آتی باشد. «فاسمین» با اهمیت ترین ریسک‌‌های شرکت در این حوزه را تغییرات سیاست‌های ارزی دولت و مقررات حاکم بر صادرات دانست که دوره شش ماهه نخست هم شرکت با آن مواجه بود. با این وجود از آنجا که نرخ‌های فروش محصول متاثر از دو عامل نرخ‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز است، درصورت اعمال محدودیت صادرات، تاثیر با اهمیتی بر درآمدهای شرکت ندارد. از منظرسیاست‌های ارزی هم با توجه به اثر با اهمیت خاک در قیمت تمام شده تولید، از آنجا که هرگونه تغییر در نرخ ارز، توامان قیمت تمام شده و بهای فروش محصولات را تحت تاثیر قرار ‌داد.

   اختصاص ۳ هزار و ۴۴۲ ریال به ازای هر سهم «خپویش»: شرکت سازه پویش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۴۴۲ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.

شرکت سازه پویش با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سازه پویش در دوره یاد شده، مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۴۴۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۴ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶۸۳ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«خپویش» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۳۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳ هزار و ۳۱۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین بر اساس این گزارش، شرکت سازه پویش در خصوص برآورد خود از تغییرات عوامل بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اعلام کرده است که عوامل بهای تمام شده با توجه به نرخ خرید مواد و افزایش حقوق و دستمزد پیش بینی می شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران