شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 145918 | |

شرکت معادن منگنز ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۳۵ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۵۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت معادن منگنز ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۳۵ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۵۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت معادن منگنز ایران با سرمایه ۲۰۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت معادن منگنز ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲۹۰ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۴۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۵۰۳ درصد افزایش داشته است.«کمنگنز» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۴۸ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.شرکت معادن منگنز ایران در صورت‌های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ یک هزار و ۴۳۷ ریال و سود خالص را مبلغ ۲۹۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران