شماره امروز: ۵۴۷

| | |

زیان «سفاسی» به ۳۰ریال رسید:شرکت فارسیت اهواز در صورت‌های مالی ۱۲ماهه زیان هر سهم را ۳۰ریال اعلام کرد.

   زیان «سفاسی» به ۳۰ریال رسید:شرکت فارسیت اهواز در صورت‌های مالی ۱۲ماهه زیان هر سهم را ۳۰ریال اعلام کرد.به گزارش سنا، شرکت فارسیت اهواز در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ سود هر سهم را ۳۰ریال اعلام کرد.این شرکت در گزارش خود زیان عملیاتی را ۲۷میلیارد ریال، زیان خالص را ۲۰میلیارد ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۲۱۸میلیارد ریال منتشر کرد.«سفاسی» در ۱۲ماه فعالیت توانست میزان تولیدات خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶درصد افزایش دهد و به تولید ۲۶هزار و ۲۲تنی انواع محصولات رسید که از این میزان تولید توانست ۲۴هزار و ۷۳تن از محصولات را به فروش برساند که معادل ۱۶.۶۸درصد نسبت به سال گذشته افزایش فروش داشت.این شرکت ارزش فروش محصولات خود را ۷۰میلیارد و ۹۱۸میلیون ریال اعلام کرد که نسبت به سال مالی۱۳۹۶ معادل ۷۶.۲۶درصد افزایش داشته است.

   پرتفوی بورسی «واعتبار» ۲.۰۳میلیارد ریال افزایش یافت: شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در صورت‌های مالی ۹ماهه اعلام کرد که پرتفوی بورسی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مبلغ ۲میلیارد و ۲۳میلیون ریال افزایش یافت.به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در صورت‌های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۱فروردین۱۳۹۸ سود هرسهم را ۳۵۱ریال اعلام کرد که در مقایسه با فعالیت یکساله سال۱۳۹۶معادل ۹۸درصد افزایش یافته است.این شرکت سود عملیاتی خود را ۲۸۰میلیارد ریال، سودخالص را ۲۸۰میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره نیز با رشد ۹۸درصدی به ۳۳۹میلیارد ریال رسید. صورت وضعیت پرتفوی بورسی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس «واعتبار» با افزایش ۲میلیارد و ۲۳میلیون ریالی همراه شده است. همچنین ارزش بازار آن با رشد ۷۱میلیارد و ۷۸۰میلیون ریال به ۲۵۳میلیارد و ۳۵۱میلیون ریال رسید. علاوه بر این بهای تمام شده آن با رشد ۲۳میلیارد و ۱۱میلیون ریال به مبلغ ۲۵۱میلیارد و ۳۲۸میلیون ریال بالغ شده است. این شرکت در این مدت طی واگذاری‌ها به سود ۲۸۴میلیارد و ۹۲میلیون ریال رسیده و کل مبلغ واگذاری را ۲هزار و ۳۸۱میلیارد و ۱۴۰میلیون ریال اعلام کرد.«واعتبار» در این دوره مالی در بورس توانست ۶۲۶میلیارد و ۸۰۳میلیون ریال سهام خریداری کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران