شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیشنهاد افزایش سرمایه مرحله دوم «خاهن»: هیات‌مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد اقدام به مرحله دوم افزایش سرمایه معادل 15 درصد سرمایه این شرکت کند.به گزارش سنا،

   پیشنهاد افزایش سرمایه مرحله دوم «خاهن»: هیات‌مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد اقدام به مرحله دوم افزایش سرمایه معادل 15 درصد سرمایه این شرکت کند.به گزارش سنا، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران اعلام کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 2 هزار و 377 میلیارد و 382 میلیون و 750 هزار ریال به مبلغ 2 هزار و 739 میلیارد و 933 میلیون و 750 هزار ریال دارد. بر اساس این گزارش، مرحله دوم افزایش سرمایه 15 درصدی «خاهن» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی وتامین سرمایه در گردش خواهد بود.بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

   سود هر سهم «فباهنر» تغییر چندانی نداشت: شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۷۰۳ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش سنا، شرکت صنایع مس شهید باهنر با سرمایه یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره یاد شده، مبلغ ۷۹۰ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۰۳ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۲ درصد افزایش داشته است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۸۸۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.«فباهنر» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۷۶میلیارد و ۹۳۵میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۹۱ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

    رشد ۱۱۰ درصدی سود هر سهم «بنیرو»: شرکت نیرو ترانس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۸۸۰ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۱۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت نیرو ترانس با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت نیرو ترانس در دوره یاد شده، مبلغ ۴۴۰میلیارد و ۸۶میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۸۰ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶۶۶میلیارد و ۶۷۹میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.«بنیرو» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۱۰میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۲۰ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران