شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 141497 | |

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای از تامین اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سر رسید‌های تعیین شده تا پیش از پایان سال خبر داد.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای از تامین اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سر رسید‌های تعیین شده تا پیش از پایان سال خبر داد. به گزارش سنا، در اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه، به اطلاع می‌رساند با عنایت به سر رسید اصل و سود اوراق بهادار با تضمین دولت، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تامین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده معمول شده است. بر اساس این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق مشارکت (سود) «اشاد 5» و «اشاد 10» به ترتیب، تاریخ 22 و 26 اسفند و تاریخ تسویه اوراق مشارکت «اشاد 2» و «اشاد 7» تاریخ 27 اسفند ماه است. در این اطلاعیه تاریخ تسویه اوراق منفعت (سود) «افاد 1» و «افاد 2» به ترتیب 15 و 26 اسفند ماه اعلام شده است. بر این اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) «اجاد 41» و «اجاد 42» در تاریخ 24 اسفند ماه و دارندگان اوراق «اجاد 1» در تاریخ 26 اسفند ماه می‌توانند وجوه مربوط به سود اوراق مذکور را دریافت کنند. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، همچنین، تاریخ تسویه اصل و سود اوراق مرابحه «سلامت 7» را نیز 17 اسفند ماه اعلام کرده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران