شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 139374 | |

سود هر سهم «خبهمن»: گروه بهمن صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر این اساس، گروه بهمن با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال،

  سود هر سهم «خبهمن»: گروه بهمن صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر این اساس، گروه بهمن با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲۴۸ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد داشته است. همچنین، با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۴۱میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «خبهمن» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۷ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال زیان خالص اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۶ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 «ثنوسا» زیان خود را کاهش نداد: شرکت نوسازی و ساختمان تهران صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. همچنین، شرکت با سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال، در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۶۷ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۹ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۲ درصد افزایش زیان را نشان می‌دهد. با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۳۰۹ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. بر این اساس، «ثنوسا » در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده و بدین‌ترتیب مبلغ۸۷ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

  سود هر سهم «کاسپین» افزایشی بود: شرکت داروسازی کاسپین تامین صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.همچنین، شرکت با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۴۸۸ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۲۵۸ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس، با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶۲۳میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. «کاسپین » در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی نشده، سود خالص را مبلغ ۴۱۶ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۲ هزار و ۷۷۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  رشد سود «حفاری»: شرکت حفاری شمال صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.علاوه بر این، شرکت با سرمایه ثبت شده دو هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۱۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۲۸۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «حفاری» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ ۴۸۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۱۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  نگاهی به ارزش پرتفوی «وساخت»: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران در سه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ ارزش بازار پرتفوی خود را ۴هزار و ۷۵۵میلیارد ریال اعلام کرد.همچنین، شرکت صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ را منتشر کرد. در این گزارش زیان هر سهم این شرکت به ۸۷ ریال رسیده است.«وساخت» با سرمایه یک هزار و ۹۰ میلیارد ریالی، سود عملیاتی را ۳۰ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال و زیان خالص را ۹۴ میلیارد ریال اعلام کرد. این در حالی است که سود انباشته در دوره مذکور ۳۸۶ میلیارد ریال است.از سویی دیگر، این شرکت در وضعیت پرتفوی سه ماهه ارزش بازار خود را چهار هزار و ۷۵۵میلیارد ریال و بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها را با افت ۴ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریالی مبلغ یک هزار و ۶۵۸ میلیارد ریال منتشر کرد.در صورت ریز معاملات سهام واگذار شده در «وساخت» سود این واگذاری‌ها ۳۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال ذکر کرد و کل مبلغ واگذار شده ۴۰ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال درج شده است.

  زیان ۱۳۴ریالی «لکما»: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در صورت‌های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ به ازای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد.همچنین، شرکت با سرمایه یک هزار و ۴۰۱ ریالی به ازای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد. در همین حال، این شرکت در صورت‌های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷، مبلغ ۷۹ میلیارد ریال زیان عملیاتی، ۱۸۷ میلیارد ریال زیان خالص و یک هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال زیان انباشته اعلام کرد. از سویی دیگر، با توجه به موضوع قراردادها، «لکما» همچنان با زیان مواجه است. علاوه بر این خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به درآمد ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران