شماره امروز: ۵۴۷

| | |

انتشار صورت‌های مالی یکساله «ثتران»: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت‌های مالی یکساله منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ را منتشر کرده است.

  انتشار صورت‌های مالی یکساله «ثتران»: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت‌های مالی یکساله منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ را منتشر کرده است. بر این اساس، شرکت صورت‌های مالی یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ را در حالی منتشر کرد که همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. در همین حال، یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت، خروج از شمولیت ماده مذکور است؛ لذا براساس مقررات مهلت ۹ ماهه از زمان برگزاری مجمع برای برون رفت از ماده ۱۴۱ به شرکت داده شد که در زمان مقرر این امر تحقق نیافت، در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ براساس درخواست شرکت مهلت مقرر از سوی سازمان فرابورس تمدید شد. در حال حاضر «ثتران» در گزارش خود زیان خالص را ۱۱۹ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال و زیان انباشته را ۹۶۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال منتشر کرده است. همچنین برای هرسهم در دوره مالی مذکور ۱۰۰ ریال زیان شناسایی کرده است. این شرکت از ۵ پروژه ساختمانی که در دست احداث یا تکمیل شده دارد توانسته ۳۰۸ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال درآمد از فروش آنها کسب کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران