شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 137560 | |

نگاهی به سود سهام 2 شرکت بورسی: شرکت‌ لامیران و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ خود را منتشر کردند.

   نگاهی به سود سهام 2 شرکت بورسی: شرکت‌ لامیران و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ خود را منتشر کردند. بر این اساس، شرکت لامیران با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال، در دوره ۱۲ ماهه یاد شده به صورت حسابرسی نشده، مبلغ ۴۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۲۶ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۵۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، «فلامی» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ ۲۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۶۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

از سویی دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با سرمایه ثبت شده ۶ هزار میلیارد ریال، در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۵۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۸۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که، “ورنا “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ یک هزار و ۴۱۵ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۳۶ ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

   سود هر سهم «پارسان» تغییری نداشت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر این اساس، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با سرمایه ثبت شده ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۴۳ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تغییر چندانی را نشان می‌دهد. همچنین، با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۱ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «پارسان» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ ۲۱ هزار و ۹۰۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ ۵۴۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران