شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رشد سود هر سهم «شیراز»: شرکت پتروشیمی شیراز صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای تلفیقی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر این اساس،

   رشد سود هر سهم «شیراز»: شرکت پتروشیمی شیراز صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای تلفیقی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با سرمایه پنج هزار و 100 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ دو هزار و 986 میلیارد و 175 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 586 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش رشد مثبتی را نشان می‌دهد. با احتساب زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ سه هزار و 141 میلیارد و 23 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. همچنین، «شیراز» در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396، به صورت حسابرسی شده، زیان خالص را مبلغ یک هزار و 134 میلیارد و 233 میلیون ریال اعلام کرد و بدین‌ترتیب مبلغ 222 ریال زیان به ازای هر سهم خود محقق کرد.

  رشد 62 درصدی سود هر سهم «فپنتا»: شرکت صنعتی سپنتا صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای تلفیقی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با سرمایه 54 میلیارد و 173 میلیون ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 23 میلیارد و 870 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 441 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 62 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 378 میلیارد و 270 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. «فپنتا» در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 14 میلیارد و 760 میلیون ریال اعلام کرده و بدین‌ترتیب مبلغ 272 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

  پیشنهاد افزایش سرمایه «شاملا»: شرکت معدنی املاح ایران پیشنهاد افزایش سرمایه 210 میلیارد ریالی، معادل 100 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده داد. همچنین، شرکت اعلام کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 210 میلیارد ریال به 420 میلیارد ریال دارد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «شاملا» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اجرای طرح و توسعه واحد سولفات پتاسیم، کلرور کلسیم و اسید سولفوریک که در تاریخ 10 آذر 1397 به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران