شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134742 | |

وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بالا رفته و جریانی را شروع کرده است که می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد.

وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بالا رفته و جریانی را شروع کرده است که می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد. به گزارش سنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن عنوان کرد: توجه به صنعت حمل و نقل ریلی یک توسعه همه‌جانبه است که نیازمند برنامه‌ریزی است؛ برنامه‌ریزی که نقطه آغازین آن ایجاد ساختارهایی برای جذب منابع مالی و تامین آن است. محمودرضا خواجه نصیری گفت: امسال قانون بودجه و سیاست‌های حوزه اقتصادی و توسعه‌ای کشور، تاکید ویژه‌ای در حوزه توسعه صنعت ریلی کشور داشته و مصوبات و تصمیمات خوبی در این حوزه اتخاذ شده است. وی، توسعه صنعت ریلی کشور را یکی از نیازهای اساسی و اصلی امروز کشور دانسته و گفت: توسعه صنعت ریلی می‌تواند به بهبود فضای زندگی مردم و فضای کسب و کار کمک کند. خواجه نصیری اضافه کرد: یکی از نیازهای اساسی توسعه هر بخشی، تامین مالی و تامین سرمایه‌گذاری است و بعد از سیاست‌گذاری و تعیین اهداف رسیدن به این توسعه، در قدم بعدی باید موضوع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه پیش‌نیاز ابتدایی و اولیه توسعه، تامین مالی است گفت: بازار سرمایه از جمله نهاد‌هایی در کشور است که در تامین مالی کم هزینه راهگشا است و در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. خواجه‌نصیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه بلندمدت محسوب می‌شود تصریح کرد: نقش بازار سرمایه در تامین مالی از سیستم بانکی گرفته تا سایر مجموعه‌های مالی هر لحظه پر رنگ‌تر می‌شود و باید برای آن برنامه‌ریزی‌های اساسی انجام داد. این کارشناس بازار تصریح کرد: صنعت ریلی به واسطه مدل درآمدی و نوع سرمایه‌گذاری که در حوزه تجهیزات دارد بستر مناسبی است تا فرآیندهای تامین مالی از بازار سرمایه را برای آن تعریف کنیم. خواجه نصیری توضیح داد: می‌توانیم اوراقی را در همین حوزه منتشر کنیم و پشتوانه این اوراق، تجهیزات و زیرساخت‌هایی باشد که در صنعت ریلی وجود دارد. وی به عنوان مثال به اوراق اجاره دارایی‌ها اشاره کرده و ادامه داد: می‌توان بر اساس این اوراق، تامین مالی را شکل داده و منابع را تجهیز کنیم تا بعد از اینکه این پروژه‌ها به ثمر نشست از این منابع استفاده کنیم. خواجه نصیری تصریح کرد: اوراق منفعت، اوراق مشارکت و اوراق استصناع از انواع اوراقی است که می‌توانند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند. این تحلیلگر بازار با بیان اینکه سعی شده رابطه بین صنعت ریلی کشور و بازار بکر قابل استفاده برای این سیستم شکل گیرد، گفت: در گذشته تامین مالی صنعت حمل و نقل و حوزه ریلی از طریق بازار سرمایه انجام شده و این فرآیند به بخش خصوصی کمک کرد تا با منابعی که به دست آوردند، تجهیزات را خریداری و مستقر کرده و توسعه دهند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن اضافه کرد: وزن صنعت ریلی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بالا رفته و جریانی را شروع کرده است که می‌تواند بسیار بسیار گسترده‌تر باشد. خواجه نصیری با تاکید بر آنکه باید رابطه بین صنعت ریلی و سایر صنعت‌ها با بازار سرمایه بیشتر شود ادامه داد: برای توسعه باید بتوانیم با آشنایی بیشتر از این ابزارها استفاده کنیم. وی معتقد است: باید ساختارهای تعریف شده جدیدی به صورت ویژه برای صنعت ریلی در بازار سرمایه تعریف شود و متناسب با این صنعت خاص شکل بگیرد. خواجه نصیری توضیح داد: این امر می‌تواند مدل‌های بدهی باشد که از طریق اوراق منتشره اتفاق می‌افتد و موضوعی است که قبلا در صنایع دیگر داشته‌ایم یا از طریق مدل‌های مشارکتی باشد تا از طریق صندوق‌های مشارکتی، مشارکت مردم را جلب کنیم. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن گفت: سابقه نشان داده است که بسیاری از شرکت‌هایی که در صنعت ریلی به صورت بخش خصوصی فعال شدند امکان سودآوری خوبی را برای سرمایه‌گذارانشان فراهم کردند. این کارشناس بازار با اشاره به اینکه صنعت حمل و نقل ریلی را باید به عنوان صنعتی که بازدهی دارد مدنظر قرار دهیم ادامه داد: توجه به صنعت حمل و نقل ریلی یک توسعه همه‌جانبه است که نیاز دارد برای آن برنامه‌ریزی شود. برنامه‌ریزی که نقطه آغازین آن ایجاد ساختارهایی برای جذب منابع مالی و تامین آن است. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد تصریح کرد: اگر بتوانیم واسطه‌هایی را از جنس بازار سرمایه برای هدایت این نقدینگی به سمت صنعت ریلی ایجاد کنیم، هم می‌توانیم سرمایه‌گذاران بسیاری در این بازار جذب کنیم و هم برای سرمایه‌گذاران منفعت زیادی ایجاد کنیم. خواجه نصیری اضافه کرد: باید صنعت ریلی را به عنوان یکی از صنعت‌های زیرساختی که فضای زندگی کردن را بهبود بخشیده و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور است، گسترش دهیم. وی خاطرنشان کرد: آشنایی صنعت ریلی با ابزارهای بازار سرمایه به خوبی آغاز شده و سرعتش در سال جاری بسیار خوب بوده و تعامل بین بخش‌های مختلف ایجاد شده است. خواجه‌نصیری اضافه کرد: تعامل خوبی میان متولیان زیرساخت‌ها و بخش خصوصی توسعه‌دهنده سرویس‌ها و خدمات در صنعت ریلی اتفاق افتاده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر امکان ضمانت تامین مالی‌ها از سمت نهاد متولی راه آهن کشور و شرایط تامین مالی به پشتوانه قوانین موجود در کشور مهیاست و باید هرچه سریع‌تر و بهتر به عمل نزدیک شده تا به موتور محرک توسعه صنعت ریلی کشور تبدیل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران