شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 131510 | |

کتاب «فهم و تحلیل صورت‌های مالی» با تاکید بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و تاکید بر افته‌های مالی توسط حیدر فروغ ن‍ژاد، شاهین احمدی،

کتاب «فهم و تحلیل صورت‌های مالی» با تاکید بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و تاکید بر افته‌های مالی توسط حیدر فروغ ن‍ژاد، شاهین احمدی، امین سادات و حسین عبدی تالیف شده است. به گفته نویسندگان این کتاب با وجود آنکه تا پیش از این هم کتاب‌هایی در حوزه توضیح صورت‌های مالی وجود داشتند، اما در این کتاب تلاش شده است که افته‌های به روز مالی با تبیین صورت‌های مالی بین‌المللی بیان شود که می‌تواند به مدیران در فهم و تحلیل صورت‌های مالی و به داوطلبین آزمون‌های مالی کمک کند.

در این کتاب از ابتدا مفاهیم مالی، ‌صورت سود وزیان و شرح و بحث آنها مطرح شده و در انتها فصلی دارد که افته‌هایی که در حسابداری و مالی می‌تواند به افراد کمک کند، آورده شده است. مخاطب اصلی کتاب، استفاده کنندگان از صورت‌های مالی، مدیران و تحلیلگران هستند.

انتشارکتاب فهم و تحلیل صورت‌های مالی با هدف تبیین گزارشگری مالی شرکت‌ها، آموزش مفهوم حسابداری شرکت‌ها و چگونگی تبدیل این مفاهیم به صورت‌های مالی صورت گرفت تا بتواند گامی در جهت بازتاب فرآیندهایی باشد که منجر به تهیه صورت‌های مالی می‌شود و در نهایت اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران را تشریح کند.

در این کتاب، مفاهیم مربوط به فهم وتحلیل صورت‌های مالی با توجه به نیاز موجود در میان حرفه ای‌های بازار سرمایه و نیز نیازمندی‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط با حوزه مالی و نیاز متقاضیان شرکت در آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه به یک منبع فراگیر درسی و حرفه‌ای بیان شده‌اند. در ارایه مفاهیم مربوط به فهم و تحلیل صورت‌های مالی، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نیز استانداردهای حسابداری ایران به شکل همزمان در نظر گرفته شده است. در این کتاب تلاش شده است تا سرفصل‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، از قبیل اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه، سرفصل‌های درس فهم و تحلیل صورت‌های مالی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دوره‌های MBA بازار سرمایه و سایر رشته‌های مرتبط و نیز سرفصل‌های CFA برای داوطلبان این آزمون‌ها همزمان پوشش داده شوند. کتاب در هفت فصل به شرح زیر تدوین شده است: 1) مروری بر فهم و تحلیل صورت‌های مالی، 2) سازوکارها و استانداردهای گزارشگری مالی، 3) صورت سود و زیان، 4) ترازنامه، 5) صورت جریان وجوه نقد، 6) موجودی کالا، دارایی‌ها و بدهی‌های بلندمدت و 7) تکنیک‌های تحلیل و نسبت‌های مالی.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران