شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 130982 | |

کتاب نهادهای پولی و مالی از جمله کتاب‌های پایه رشته‌های مالی است که هم اکنون در کرسی‌های دانشگاهی این رشته‌ها تدریس می‌شود. نویسنده این کتاب،

کتاب نهادهای پولی و مالی از جمله کتاب‌های پایه رشته‌های مالی است که هم اکنون در کرسی‌های دانشگاهی این رشته‌ها تدریس می‌شود. نویسنده این کتاب، جف مادورا است و توسط ابوالفضل شهرآبادی استاد دانشگاه و دکترای مالی به ترجمه فارسی درآمده است.

کتاب مذکور در 8 فصل تدوین شده که در آن کلیه نهادهای مالی و پولی مهم بازارهای پول و سرمایه بررسی شده اند. سپس به بخش کاربردهای این نهادها در بازارها و نقشی که ایفا

می‌کنند، با تفصیل و جزئیات پرداخته شده است.  بنابراین کسی که این کتاب را مطالعه می‌کند،‌ می تواند آن را با نهاد‌های مالی داخل کشور تطبیق دهد و از این طریق به فعالیت‌های مالی خود در بازار سرمایه و حتی بازار پول کمک کرده است.

در مقدمه کتاب نهادهای پولی و مالی آمده توسعه بازارهای مالی در گرو تحقق و توسعه حداقل سه چیز است :

ایجاد و گسترش چارچوب قانونی و مقرراتی بازار و توسعه ابزارهای مالی و توسعه نهادهای مالی پس از ایجاد قوانین و مقررات مناسب که  باید ابزارهای مناسبی بوجود آیدکه امکان انجام معاملات را فراهم سازد .

با گسترش ابزارها و مشارکت سرمایه گذاران، بازار نیازمند واسطه‌هایی است که می توانند وجوه مالی سرمایه گذاران را جمع نموده و به سرمایه پذیران منتقل نمایند و از سوی دیگر سود حاصل از معاملات را به دست

سرمایه گذاران برسانند .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران