شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125727 | |

انتشار پرتفوی سرمایه‌گذاری خوارزمی: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 12 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد.

 انتشار پرتفوی سرمایه‌گذاری خوارزمی: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 12 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 383 میلیارد و 437 میلیون ریال و مبلغ یک هزار و 409 میلیارد و 371 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 25 میلیارد و 934 میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت طی دوره یاد شده هیچ سهم بورسی را تحصیل نکرد. بر اساس این گزارش، «وخارزم» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 8 هزار و 488 میلیارد و 448 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 12 هزار و 357 میلیارد و 33میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 33 میلیارد و 977 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 8 هزار و 454 میلیارد و 471 میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز طی دوره یاد شده با کاهش معادل 353 میلیارد و 416 میلیون ریالی معادل 12 هزار و 3 میلیارد و 617 میلیون ریال محاسبه شد.

 بررسی عملکرد یک‌ساله تولیدی ایران تایر: شرکت تولیدی ایران تایر اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 286 میلیارد و 469 میلیون ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده معادل 10 میلیارد و 857 میلیون ریال سود خالص داشت وبر این اساس مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 97 درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، «پتایر» در پایان سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 357 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. افزون بر این، از سود خالص دوره، زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 99 میلیارد و 984 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود هر سهم پارس توشه: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده معادل 839 میلیارد و پنج میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 559 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 32 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که، «وتوشه» در پایان سال مالی 95 مبلغ 818 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 830 میلیارد و 403 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 54 درصدی عملکرد «سخوز»: شرکت سیمان خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 650 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 273 میلیارد و 771 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 421 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 54 درصد افزایش داشت. همچنین، «سخوز» در سال مالی 95 مبلغ 274 ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود. علاوه بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 587 میلیارد و 207 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی لابراتوارهای رازک: شرکت لابراتوارهای رازک اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل 410 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 183 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد در دوره یکساله 96 مبلغ 673 میلیارد و 794 میلیون ریال سود کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 643 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 14 درصد افزایش داشت. این در حالی است که، «درازک» در سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 440 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز، سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 778 میلیارد و 272 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری شفا دارو: شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 179 میلیارد و 430 میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد در اردیبهشت ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک میلیارد و 19 میلیون ریال خریداری کرد و طی دوره یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد. همچنین، «شفا» اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 614 میلیارد و 871 میلیون ریال و ارزش بازار معادل پنج هزار و 849 میلیارد و 143 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بر این اساس، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در طول دوره یک ماهه یاد شده معادل یک میلیارد و 19 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و 615 میلیارد و 890 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن معادل یک هزار میلیارد و 576 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ پنج هزار و 847میلیارد و 567 میلیون ریال رسید.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران