شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124289 | |

انتشار گزارش ۱۲ ماهه «ومعادن»: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده

 انتشار گزارش ۱۲ ماهه «ومعادن»: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۳۱ هزار میلیارد ریال (سرمایه ثبت نشده ۳ هزار و ۱۱۸میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال) منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار اطلاعات ۱۲ ماهه سال مالی ۹۶ معادل ۱۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۳۱ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۳۱درصد افزایش داشت. همچنین، «ومعادن» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی گذشته به ازای هر سهم ۱۴۳ ریال سود محقق کرده بود. براساس این گزارش، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۱۳ هزار و ۲۷ میلیارد و ۸۹۱میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 «ولغدر» از فسخ یک قرار داد خبر داد: شرکت لیزینگ خودرو غدیر در اطلاعیه‌یی از فسخ قراردادهای مهم این مجموعه خبر داد. از همین رو، شرکت قرارداد خود را با شرکت ایران خودرو دیزل فسخ کرد. این در حالی است که، «ولغدر» در این اطلاعیه اعلام کرد قرار داد خرید ۱۵۳ دستگاه کامیون کمپرسی۲۶۲۴ LK از شرکت ایران خودرو دیزل در تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال ۹۷ فسخ شده است. از سویی، «ولغدر» مبلغ این قرارداد را ۴۱۷هزار و ۶۹۰ میلیون ریال اعلام کرد. همچنین، این شرکت در پایان اعلام کرده است مانده مطالبات این شرکت مبلغ ۲۹۹ هزار و ۴۲۳ میلیون ریال است که با توجه عدم تحویل خودروهای مذکور و خاتمه مدت آن، مبلغ مذکور دریافت شده است.

 تعدیل مثبت «کگل» در سال 96: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 30 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 20هزار و 713 میلیارد و 548 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 690 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 105درصد افزایش داشت. افزون بر این، «کگل» در سال مالی 95 مبلغ 336ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 22 هزار و 645 میلیارد و 873میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی «فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل چهار هزار و 990 میلیارد ریال منتشر کرد. این در حالی است که، شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 915 میلیارد و 818 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 184 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 16درصد افزایش داشت. همچنین، «فولاژ» در سال مالی 95 مبلغ 158ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 988 میلیارد و 332 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 سود 452 ریالی «سصفها»: شرکت سیمان اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 200 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت سیمان اصفهان در پایان سال مالی 96 مبلغ 90میلیارد و 304 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 452 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 20درصد افزایش داشت. همچنین، «سصفها» در سال مالی 95 مبلغ 377 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر این اساس، به سود خالص این دوره نیز، سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 234 میلیارد و 779میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تعدیل مثبت ۳۳ درصدی پتروشیمی فناوران: شرکت پتروشیمی فناوران درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ توضیح داد. همچنین، شرکت از تعدیل مثبت ۳۳درصدی پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ خبر داد. افزون بر این، «شفن» اعلام کرده سود خالص پیش‌بینی شده قبلی ۴ هزار و ۲۶۹میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال بوده که به ۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال افزایش یافته است. این شرکت علت تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم را تاثیر افزایش نرخ جهانی فروش متانول بر نرخ فروش متانول صادراتی و نیز افزایش نرخ تبدیل ارز اعلام کرده است.

 سود 188 ریالی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل چهار هزار میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 753 میلیارد و 373 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 188 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 44درصد افزایش داشت. همچنین، «سیدکو» در سال مالی 95 مبلغ 131 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود.  

 افزایش عملکرد آهنگری تراکتور‌سازی ایران: شرکت آهنگری تراکتور‌سازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 461 میلیارد و 298 میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت آهنگری با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی گذشته خود اعلام کرد در سال مالی 96 مبلغ 295 میلیارد و 155 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 245 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 195 درصد افزایش داشت. «خاهن» در سال مالی 95 مبلغ 83 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران