شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124123 | |

شفاف‌سازی «برکت»: شرکت گروه دارویی برکت درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم توضیح داد.

 شفاف‌سازی «برکت»: شرکت گروه دارویی برکت درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم توضیح داد. بر این اساس، شرکت با سرمایه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ شفاف‌سازی اعلام کرد. این شرکت بورسی درباره کاهش ۱۹۴ هزار و ۷۴ میلیون ریالی هر سهم این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ توضیح داد. در همین حال، «برکت» سود خالص پیش‌بینی شده قبلی شرکت را ۸۱۳ هزار و

۳۹۵ میلیون ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید این رقم با کاهش ۲۳درصدی مواجه شده است. سود خالص پیش‌بینی شده فعلی این شرکت ۶۱۹ هزار و ۳۲۱میلیون ریال نیز اعلام شده است.  

 افزایش ارزش بازار «پترول»: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۹۷ را با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و

۶۰۴ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۷هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ تغییری نکرده است. این در حالی است که ارزش بازار این شرکت طی همین دوره یک هزار و ۶۳۴ میلیارد و

۸۹۵ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل

۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال محاسبه شد. علاوه بر این، «پترول» در دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۹۷ هیچ سهام بورسی را واگذار یا خریداری نکرد. بر این اساس، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در پایان گزارش عملکرد ماهیانه دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل را اعلام کرده است:

 بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایلام از بابت هزینه‌های نقل و انتقال سهام از پتروشیمی بازرگانی به گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اصلاح شده است.

 در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری، افزایش سرمایه از مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به 9هزار میلیارد ریال (معادل 80درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسیده است و مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ

۳۰ خرداد ماه سال جاری الی ۲۷ مرداد ماه است.

علاوه بر این، در جریان این افزایش سرمایه تعداد ۳میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۱۰۱ هزار برگه حق تقدم به این شرکت تعلق گرفت که ارزش اسمی آنها تماما از محل مطالبات پرداخت خواهد شد.

 «دسبحا» خرداد ماه چه کرد؟ شرکت گروه دارویی سبحان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ را با سرمایه یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۶ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ تغییری نکرده است. این درحالی است که ارزش بازار این شرکت طی همین دوره ۳۴۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل ۶ هزار و ۴۷۱ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال محاسبه شد. «دسبحا» در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷ هیچ سهام بورسی را واگذار یا خریداری نکرد.

 «وغدیر» فقط فروشنده بود: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ را با سرمایه ۷۲هزار میلیارد ریال منتشر کرد. این در حالی است که، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۲ هزار و

۶۷۵ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۲ هزار و

۸۲۹ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده ۴ میلیارد و

۶۹۳ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به رقم ۳۲ هزار و ۶۷۱ و ۳۰۶ رسید. این در حالی است که ارزش بازار این شرکت طی همین دوره ۱۰ هزار و

۴۰ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل ۷۳ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال محاسبه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران