شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124043 | |

افزایش عملکرد یک‌ساله چرخشگر: شرکت چرخشگر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 952 میلیارد و 95 میلیون ریال منتشر کرد.

 افزایش عملکرد یک‌ساله چرخشگر: شرکت چرخشگر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 952 میلیارد و 95 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک‌ساله مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ

32 میلیارد و 426 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 34 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79درصد افزایش داشت. همچنین، «خچرخش» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 19 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود.

 بررسی عملکرد سال 96 ملی سرب و روی ایران: شرکت ملی سرب و روی ایران صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 322 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 97میلیارد و

758 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 304 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. افزون بر این، «فسرب» در سال مالی 95 مبلغ 14ریال زیان به‌ازای هر اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران