شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123951 | |

افزایش 50درصدی عملکرد گروه بهمن در سال 96: شرکت گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده

 افزایش 50درصدی عملکرد گروه بهمن در سال 96: شرکت گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 10 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره مالی یاد شده معادل یک‌هزار و 989 میلیارد و 352 میلیون ریال سود خالص به دست آورد و بر این اساس مبلغ 199 ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 50درصد افزایش داشته است. همچنین، «خبهمن» در پایان سال مالی 95 مبلغ 133 ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 2 هزار و 877 میلیارد و 834 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 اختصاص 325 ریال سود به‌ازای هر سهم داده‌پردازی ایران: شرکت داده‌پردازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 650 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک‌ساله گذشته خود اعلام کرد در دوره مالی یادشده معادل 211 میلیارد و 215 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 325 ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 4درصد افزایش داشته است. همچنین، «مداران» در پایان سال مالی 95 مبلغ 313 ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 330میلیارد و یک میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی سال 96 بیمه پارسیان: شرکت بیمه پارسیان اطلاعات و صورت‌های مالی

12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 3 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه خود اعلام کرد در دوره مالی یاد شده معادل 648میلیارد و 960 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 216 ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 3درصد افزایش داشته است. افزون بر این، «پارسیان» در پایان سال مالی 95 مبلغ 210ریال سود به‌ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. این در حالی است که، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و درنهایت مبلغ 791میلیارد و 899 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی سیمان فارس: شرکت سیمان فارس صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 233 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 85 میلیارد و 905 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 369 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 7درصد کاهش داشت. این در حالی است که، «سفار» در سال مالی 95 مبلغ 395 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 129 میلیارد و 693 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران