شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123800 | |

نگاهی بر صورت‌های مالی سال 96 «خگستر»: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی سال 96 «خگستر»: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده، معادل 573 میلیارد و 66 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 382ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 44درصد کاهش داشته است. این درحالی است که «خگستر» در پایان سال مالی 95 مبلغ 685 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. براساس این گزارش به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 5 هزار و734میلیارد و 541 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش یک هزار و 500 درصدی عملکرد «وملی»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 247میلیارد و 360میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده، معادل 3میلیارد و 961میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 16ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک هزار و 500 درصد افزایش داشته است. همچنین «وملی» در پایان سال مالی 95 مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. این درحالی است که به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 13میلیارد و 343میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی 96 «وبشهر»: شرکت توسعه صنایع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 8 هزار و 250میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده، معادل یک هزار و 242میلیارد و 633 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 151ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 11درصد کاهش داشته است. این درحالی است که «وبشهر» در پایان سال مالی 95 مبلغ 169ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. براساس این گزارش به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ دو هزار و 414میلیارد و 875 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش سود «خفنارو»: شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 100 هزار میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 5 میلیارد و 398میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 54 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 22ریال سود شناسایی کرده بود. «خفناور» در پایان سال مالی گذشته به‌ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرد. افزون بر این، با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 21میلیارد و 337 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران