شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123636 | |

بررسی عملکرد یک‌ساله «پتایر»: شرکت تولیدی ایران تایر اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 286 میلیارد و 469 میلیون ریال منتشر کرد.

 بررسی عملکرد یک‌ساله «پتایر»: شرکت تولیدی ایران تایر اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 286 میلیارد و 469 میلیون ریال منتشر کرد. بر این اساس شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده معادل 10میلیارد و 857 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 97درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، «پتایر» در پایان سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 357 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. افزون بر این، از سود خالص دوره، زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 99 میلیارد و 984میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق 559ریال سود به ازای هر سهم «وتوشه»: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سال 96 خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده معادل 839 میلیارد و 5میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 559 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 32 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که «وتوشه» در پایان سال مالی 95 مبلغ 818 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک‌هزار و 830 میلیارد و 403میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی 96 لیزینگ رایان سایپا: شرکت لیزینگ رایان سایپا اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 4 هزار و 520 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 4 هزار و 520 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد در دوره یک‌ساله 96 مبلغ یک هزار و 891 میلیارد و 403 میلیون ریال سود کسب کرد و بر این اساس مبلغ 209 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 36 درصد کاهش داشت. افزون بر این، «ولساپا» در سال مالی 95 مبلغ 326 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. از سوی دیگر، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 2هزار و 341 میلیارد و 865 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. همچنین این شرکت دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی منتشر کرد. طبق اطلاعات منتشره این شرکت مبلغ 379 میلیارد و 661 میلیون ریال مالیات پرداختی مربوط به سنوات قبل بر اساس بخشنامه شماره 9622976 سازمان حسابرسی در سود و زیان جاری ثبت شد. طبق پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با سازمان حسابرسی چنانچه کسری ذخایر مالیاتی سنوات قبل جزو بند گزارش حسابرسی درج شده مشمول بخشنامه فوق نیست. این در حالی است که با توجه به اینکه کسری ذخایر مالیاتی این شرکت نیز جزو بند گزارش حسابرسی سال 1395 بوده و افشاء شده مشمول بخشنامه یاد شده نیست، در نتیجه مبلغ 379 میلیارد و 661 میلیون ریال از سود و زیان جاری خارج و به حساب تعدیلات سنواتی منظور شد. بر این اساس، مبلغ 201میلیارد و 17میلیون ریال افزایش هزینه‌های عمومی و اداری نسبت به آخرین پیش‌بینی اعلام شده در کل ناشی از افزایش هزینه مطالبات معوق است. علاوه بر این مبلغ 175 میلیارد و 412 میلیون ریال افزایش سایردرآمدهای غیر عملیاتی نسبت به آخرین پیش‌بینی اعلام شده ناشی از سود حاصل از پیش خرید خودروست.

 نگاهی بر صورت‌های مالی سال 96 «درازک»: شرکت لابراتوارهای رازک اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل 410میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 183 میلیارد ریال منتشر کرد.

بر این اساس شرکت با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد در دوره یک‌ساله 96 مبلغ 673 میلیارد و 794 میلیون ریال سود کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 643 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 14درصد افزایش داشت. این در حالی است که «درازک» در سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 440 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین به سود خالص دوره نیز، سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 778 میلیارد و 272 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار عملکرد «سصفها»: شرکت سیمان اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 200میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت سیمان اصفهان در پایان سال مالی 96 مبلغ 90 میلیارد و 304میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 452 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 20درصد افزایش داشت. همچنین «سصفها» در سال مالی 95 مبلغ 377 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر این اساس به سود خالص این دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 234میلیارد و 779 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تعدیل پتروشیمی فناوران: شرکت پتروشیمی فناوران درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ توضیح داد. همچنین، شرکت از تعدیل مثبت ۳۳ درصدی پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ خبر داد. افزون بر این «شفن» اعلام کرده سود خالص پیش‌بینی شده قبلی ۴ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال بوده که به ۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال افزایش یافته است. این شرکت علت تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم را تاثیر افزایش نرخ جهانی فروش متانول بر نرخ فروش متانول صادراتی و نیز افزایش نرخ تبدیل ارز اعلام کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران