شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122993 | |

افزایش سود سال ۹۶ پالایش نفت لاوان: شرکت پالایش نفت لاوان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال منتشر کرد.

 افزایش سود سال ۹۶ پالایش نفت لاوان: شرکت پالایش نفت لاوان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 معادل یک‌هزار و ۴۵۴ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۷۲ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل ۳۱درصد رشد کرد. همچنین، «شاوان» در سال مالی 95 به‌ازای هر سهم ۹۶۸ ریال سود محقق کرده بود. گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 رشد سود مجتمع فولاد خراسان: شرکت مجتمع فولاد خراسان صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 8 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 625میلیارد و 675 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 203 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 56درصد افزایش داشت. در سویی دیگر، «فخاس» در سال مالی 95 مبلغ 130 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 745 میلیارد و 861میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تعدیل مثبت «قصفها»: شرکت قند اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 195 هزار میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 معادل 295میلیارد و 525 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 516 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71درصد افزایش داشت. همچنین، «قصفها» در سال مالی 95 به‌ازای هر سهم 889ریال سود محقق کرده بود. این در حالی است که، به سود خالص دوره نیز به سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 298 میلیارد و 237میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. افزون بر این، قند اصفهان دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان اسفند 96 را نسبت به اطلاعیه قبلی این‌گونه اعلام کرد: علت افزایش 79درصدی سود ناخالص مربوط به افزایش 23درصدی جذب چغندر و افزایش 69درصدی سهمیه شکرخام مالکیتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بلااستفاده تولید است. همچنین علت افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی مربوط به اعمال عوارض مازاد از محل واردات سال 94 است. این شرکت اعلام کرده است، افزایش هزینه‌های عمومی و اداری مربوط به افزایش فعالیت واحدهای مربوطه به علت افزایش زمان بهره‌برداری و افزایش فروش داخلی و صادراتی بوده است.

 نگاهی به عملکرد «قچار»: شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال‌وبختیاری با سرمایه ثبت شده 140هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه را منتشر کرد. همچنین، شرکت در اسفند ماه سال گذشته فقط 800 تن تفاله خشک تولید کرد. در سویی دیگر، این شرکت در ماه مورد بررسی 221 میلیارد و 857 میلیون ریال انواع محصول را به فروش رساند. همچنین، سال مالی شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال‌وبختیاری پایان اسفند ماه سال 96 است و این شرکت در 12 ماهه سال مالی 96 بیش از 128 هزار تن انواع محصول تولید کرد که شکر تولیدی از چغندرقند با تولید 33 هزار تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات این شرکت داشت. براساس این گزارش، «قچار» اعلام کرده است در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند سال گذشته، یک هزار و 214 میلیارد و 680میلیون ریال انواع محصول را به فروش رسانده است.

 افزایش عملکرد یک‌ساله چرخشگر: شرکت چرخشگر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 952 میلیارد و 95 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد یکساله مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12ماهه یادشده مبلغ 32 میلیارد و 426 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 34 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79درصد افزایش داشت. همچنین، «خچرخش» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 19ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 81 میلیارد و 26میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 بررسی عملکرد ملی سرب و روی ایران: شرکت ملی سرب و روی ایران صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 322 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 97 میلیارد و 758 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 304 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. افزون بر این، «فسرب» در سال مالی 95 مبلغ 14 ریال زیان به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و درنهایت مبلغ 38میلیارد و 23 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران