شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122765 | |

سرمایه‌گذاری شفا دارو فقط فروشنده بود: شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31

 سرمایه‌گذاری شفا دارو فقط فروشنده بود: شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 179 میلیارد و 430 میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد در اردیبهشت ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک میلیارد و 19 میلیون ریال خریداری کرد و طی دوره یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد. همچنین، «شفا» اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 614میلیارد و 871 میلیون ریال و ارزش بازار معادل پنج هزار و 849 میلیارد و 143 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بر این اساس، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در طول دوره یک ماهه یاد شده معادل یک میلیارد و 19 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و 615 میلیارد و 890میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن معادل یک هزار میلیارد و 576 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ پنج هزار و 847 میلیارد و 567میلیون ریال رسید.

 انتشار عملکرد دو ماهه «دجابر»: شرکت داروسازی جابربن حیان با سرمایه ثبت شده ۷۵۶هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت را منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در ماهی که گذشت ۱۱ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۲۳۵عدد ویال، قرص و کپسول و اسپری تولید کرد. این شرکت همچنین در اردیبهشت ماه ۴۳ هزار و ۸۲۰ شیشه شربت و قطه و ۱۱۷ هزار و ۲۴۰ تیوپ پماد تولید کرد. افزون براین، بیشترین حجم تولید «دجابر» در ماهی که گذشت متعلق به قرص و کپسول با تولید ۷میلیون و ۴۱۹ هزار عدد بود. همچنین، این شرکت بورسی در دومین ماه سال جاری ۱۸۶ میلیارد و ۳۵۶میلیون ریال انواع محصول خود را به فروش رساند. شرکت داروسازی جابربن حیان در دو ماهه سال ۹۷ نیز بیش از ۱۸میلیون و ۱۳۴ هزار عدد انواع ویال، قرص و کپسول و اسپری تولید کرده است. همچنین ۱۵۳ هزار و ۳۸۰شیشه شربت و قطره و یک میلیون و ۸۵ هزار عدد اسپری نیز تولید کرده است. براساس این گزارش، «دجابر» در دو ماهه امسال ۲۱۳ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال انواع محصول خود را به فروش رساند.

 نگاهی به گزارش ۶ ماهه «وتجارت»: بانک تجارت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه براین، شرکت با انتشار عملکرد ۶ماهه سال مالی 96 معادل ۴۵ هزار و ۲۷۱میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرد و براین اساس مبلغ ۹۹۱ ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل یک هزار و ۲۵۸درصد رشد کرد. همچنین، «وتجارت» در ۶ ماهه سال مالی 95 به ازای هر سهم ۷۳ ریال زیان و در ۱۲ماهه سال مالی ۹۵ به ازای هر سهم ۱۶۵ ریال زیان اعلام کرد. افزون براین، به زیان خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۶۰هزار و ۴۶۰میلیارد و ۸۰ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران