شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122599 | |

188ریال سود به ازای هر سهم «سیدکو»: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده

 188ریال سود به ازای هر سهم «سیدکو»: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4هزار میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 753میلیارد و 373میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 188ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 44درصد افزایش داشت. همچنین «سیدکو» در سال مالی 95 مبلغ 131ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 2هزار و 595میلیارد و 549میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 241میلیارد ریالی ارزش بازار «وساپا»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 10هزار و 675 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 10هزار و یکصدمیلیارد و

290 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 4هزار و 930 میلیارد و 904میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 6میلیارد و 768 میلیون ریال به مبلغ 10هزار و 107میلیارد و 58 میلیون ریال رسید، در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش 241میلیارد و 293میلیون ریال در پایان دوره معادل 5هزار و 172میلیارد و 198میلیون ریال محاسبه شد. طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را نیز با بهای تمام شده معادل 6میلیارد و 768 میلیون ریال خریداری کرد.

 تعدیل مثبت 105درصدی سال 96 «کگل»: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 30 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 20هزار و 713میلیارد و 548میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 690ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 105درصد افزایش داشت. افزون بر این «کگل» در سال مالی 95 مبلغ 336ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 22هزار و 645 میلیارد و 873 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی یک‌ساله فولاد آلیاژی ایران: شرکت فولاد آلیاژی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4هزار و 990 میلیارد ریال منتشر کرد. این در حالی است که شرکت در پایان سال مالی 96 مبلغ 915میلیارد و 818میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 184 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 16 درصد افزایش داشت. همچنین «فولاژ» در سال مالی 95 مبلغ 158ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود. افزون بر این به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 988 میلیارد و 332 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

  اختصاص 452ریال سود به ازای هر سهم سیمان اصفهان: شرکت سیمان اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 200میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت سیمان اصفهان در پایان سال مالی 96 مبلغ 90میلیارد و 304میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 452ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 20درصد افزایش داشت. همچنین «سصفها» در سال مالی 95 مبلغ 377ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر این اساس، به سود خالص این دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 234میلیارد و 779میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 توضیح خساپا درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی سود ۹۶: سایپا درباره دلایل تبدیل شدن سود به زیان در گزارش ۱۲ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ توضیح داد. افزون بر این شرکت درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ شفاف‌سازی کرد. همچنین خساپا سود خالص پیش‌بینی شده قبلی را ۴هزار و ۴۴۴ میلیارد و ۴۰۸میلیون ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید به زیان ۱۰هزار و ۶۵میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریالی تبدیل شده است. این شرکت درباره علت تغییر با اهمیت پیش‌ینی درآمد هر سهم این‌گونه توضیح داد: عدم افزایش بهای فروش محصولات، افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته ناشی از افزایش بهای نهاده‌های تولید و تغییر روش‌های فروش از نقدی به اعتباری که هزینه‌های مالی زیادی را به شرکت تحمیل کرده، مهم‌ترین دلایل این تغییر هستند.

 «شفن» تعدیل مثبت ۳۳درصدی اعلام کرد: شرکت پتروشیمی فناوران درباره تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ توضیح داد. همچنین شرکت از تعدیل مثبت ۳۳ درصدی پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ خبر داد. افزون بر این «شفن» اعلام کرده سود خالص پیش‌بینی شده قبلی ۴هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۷۳میلیون ریال بوده که به ۵هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال افزایش یافته است. این شرکت علت تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم را تاثیر افزایش نرخ جهانی فروش متانول بر نرخ فروش متانول صادراتی و نیز افزایش نرخ تبدیل ارز اعلام کرده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران