شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122029 | |

افزایش سود «فخاس»: شرکت مجتمع فولاد خراسان صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 8هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

 افزایش سود «فخاس»: شرکت مجتمع فولاد خراسان صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 8هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 625 میلیارد و 675میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 203 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 56درصد افزایش داشت. در سویی دیگر، «فخاس» در سال مالی 95 مبلغ 130 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. براساس این گزارش، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ یک هزار و 745میلیارد و 861 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تعدیل مثبت قند اصفهان: شرکت قند اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به

29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 195 هزار میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 معادل 295 میلیارد و 525 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک‌هزار و 516ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71درصد افزایش داشت. همچنین، «قصفها» در سال مالی 95 به‌ازای هر سهم 889 ریال سود محقق کرده بود. این درحالی است که، به سود خالص دوره نیز به سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ

298 میلیارد و 237 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. افزون بر این، قند اصفهان دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان اسفند 96 را نسبت به اطلاعیه قبلی این‌گونه اعلام کرد: علت افزایش 79درصدی سود ناخالص مربوط به افزایش 23درصدی جذب چغندر و افزایش 69درصدی سهمیه شکرخام مالکیتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بلااستفاده تولید است. همچنین علت افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی مربوط به اعمال عوارض مازاد از محل واردات سال 94 است. این شرکت اعلام کرده است، افزایش هزینه‌های عمومی و اداری مربوط به افزایش فعالیت واحدهای مربوطه به علت افزایش زمان بهره‌برداری و افزایش فروش داخلی و صادراتی بوده است.

 نگاهی به عملکرد فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال و بختیاری: شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال و بختیاری با سرمایه ثبت شده

140 هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه را منتشر کرد. همچنین، شرکت در اسفند ماه سال گذشته فقط 800 تن تفاله خشک تولید کرد. در سویی دیگر، این شرکت در ماه مورد بررسی 221 میلیارد و 857 میلیون ریال انواع محصول را به فروش رساند. همچنین، سال مالی شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال و بختیاری پایان اسفند ماه سال 96 است و این شرکت در 12 ماهه سال مالی 96 بیش از 128 هزار تن انواع محصول تولید کرد که شکر تولیدی از چغندرقند با تولید 33 هزار تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات این شرکت داشت. براساس این گزارش، «قچار» اعلام کرده است در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند سال گذشته، یک هزار و 214 میلیارد و 680میلیون ریال انواع محصول را به فروش رسانده است.

 افزایش عملکرد یک‌ساله «خچرخش»: شرکت چرخشگر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 952 میلیارد و 95میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک‌ساله مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12ماهه یاد شده مبلغ 32 میلیارد و 426میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ

34 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79درصد افزایش داشت. همچنین، «خچرخش» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 19ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران