شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121233 | |

اختصاص 402 ریال سود به ازای هر سهم البرزدارو: شرکت البرز دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 930میلیارد ریال منتشر کرد.

 اختصاص 402 ریال سود به ازای هر سهم البرزدارو: شرکت البرز دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 930میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یکساله مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یادشده مبلغ یک هزار و 304 میلیارد و 116میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 402 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 17 درصد کاهش داشت. افزون بر این، «دالبر» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 697 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و 708 میلیارد و 863 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 «قچار» تعدیل مثبت اعلام کرد: شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در خصوص پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 شفاف‌سازی کرد. علاوه بر این، «قچار» اعلام کرده است عمده تغییرات مربوط به کاهش فروش شکر سفید چغندری و افزایش موجودی پایان دوره محصول و همچنین کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته است. بر همین اساس، این شرکت اعلام کرده است سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 از 735 ریال به 815 ریال افزایش یافته است.

 سنگ سولفور در صدر تولیدات «فملی»: شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ثبت شده 50هزار میلیارد ریال (سرمایه ثبت نشده 10هزار میلیارد ریال) گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان فروردین ماه 97 را اعلام کرد. همچنین، شرکت در یک ماهه فروردین 97 معادل 4 میلیون و 964 هزار و 665تن انواع محصول تولید کرده است. افزون بر این، سنگ سولفور با تولید 4 میلیون و 842هزار تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات «فملی» از آن خود کرد. علاوه‌بر این، مبلغ فروش این شرکت در پایان فروردین ماه 391 میلیارد و 35 میلیون ریال است. براساس این گزارش، شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان این گزارش اعلام کرده است با توجه به تعطیلات نوروزی و با توجه به اینکه بخشی اعظمی از فروش‌های فروردین ماه در اردیبهشت ماه حمل می‌شود، بنابراین مبلغ یک هزار و 640 میلیارد ریال فروش فروردین در اردیبهشت ماه شناسایی خواهد شد.

 «زاگرس» سود 96 را دو برابر اعلام کرد: شرکت پتروشیمی زاگرس اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 2 هزار و 400میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد سال مالی 96 معادل 19 هزار و 497میلیارد و 320 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 8هزار و 124 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 104 درصد افزایش داشت. افزون بر این، «زاگرس» در سال مالی 95 به ازای هر سهم 3 هزار و 973 ریال سود محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 18هزار و 775میلیارد و 192میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار گزارش‌های ایران ارقام: شرکت ایران ارقام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 500 هزار میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 15 میلیارد و 20میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 30 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 26ریال زیان شناسایی کرده بود. «مرقام» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 213 ریال زیان محقق کرد. با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 117 میلیارد و 82 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. بر این اساس، «مرقام» در پایان این گزارش تاکید کرده است سود انباشته ابتدای دوره مربوط به ابطال و صدور مجدد یک صورتحساب در سال1394 است.

 افزایش سود «خفنارو»: شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 100 هزار میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 5میلیارد و 398 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 54 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 22ریال سود شناسایی کرده بود. «خفناور» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرد. افزون بر این، با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 21میلیارد و 337 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش سود انباشته حفاری شمال: شرکت حفاری شمال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2 هزار و 605 میلیارد و 405 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 487 میلیارد و 880 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 187ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. در سویی دیگر، این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 283 ریال سود شناسایی کرده بود. همچنین این شرکت در پایان دوره سال مالی قبل به ازای هر سهم 314 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ یک هزار و 784میلیارد و 481میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23درصد افزایش یافت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران