شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121151 | |

بررسی عملکرد سال 96 «فسرب»: شرکت ملی سرب و روی ایران صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 322 میلیارد ریال منتشر کرد.

 بررسی عملکرد سال 96 «فسرب»: شرکت ملی سرب و روی ایران صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 322 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت در سال مالی 96 مبلغ 97میلیارد و 758میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 304 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. افزون بر این «فسرب» در سال مالی 95 مبلغ 14ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 38میلیارد و 23میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 56درصدی سود «فخاس»: شرکت مجتمع فولاد خراسان صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 8 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این شرکت در سال مالی 96 مبلغ یک‌هزار و 625 میلیارد و 675 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 203ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 56 درصد افزایش داشت. در سوی دیگر «فخاس» در سال مالی 95 مبلغ 130ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک‌هزار و 745میلیارد و 861 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی سیمان فارس: شرکت سیمان فارس صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 233میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت در سال مالی 96 مبلغ 85 میلیارد و 905 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 369 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 7 درصد کاهش داشت. این در حالی است که «سفار» در سال مالی 95 مبلغ 395ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 129میلیارد و 693میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 102درصدی عملکرد «فرآور»: شرکت فرآوری مواد معدنی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 120میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد، این شرکت در دوره 12ماهه یاد شده مبلغ 263میلیارد و 361 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2هزار و 195ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 102درصد افزایش داشت. همچنین «فرآور» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 88 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش، با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 343 میلیارد و 802 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران