شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121074 | |

انتشار صورت‌های مالی «خساپا»: شرکت سایپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 39 هزار و 266 میلیارد و 675 میلیون ریال منتشر کرد.

 انتشار صورت‌های مالی «خساپا»: شرکت سایپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 39 هزار و 266 میلیارد و 675 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 4 هزار و 89 میلیارد و 317 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 104 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 84 ریال زیان شناسایی کرده بود. «خساپا» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 193 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به زیان خالص دوره در نهایت مبلغ یک هزار و 902 میلیارد و 640 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران