شماره امروز: ۵۴۷

مروری بر آمار معاملات دیروز

| کدخبر: 120023 | |

معاملات بازار سهام در روز گذشته با کاهش ۴۸۱ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۹۵ هزار و ۵۰۶ واحد به پایان رسید. بر این اساس، شاخص بازار اول با 424 واحد کاهش به رقم 67419 واحد بالغ گردید

گروه بورس

معاملات بازار سهام در روز گذشته با کاهش ۴۸۱ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۹۵ هزار و ۵۰۶ واحد به پایان رسید. بر این اساس، شاخص بازار اول با 424 واحد کاهش به رقم 67419 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 592 واحد کاهش رقم 205592 واحد را تجربه کرد. همچنین، متغیرهای تالار شیشه‌یی با ادامه کاهش‌های خود یک روز سرد معاملاتی دیگر را برای سهامداران در بورس رقم زدند.

بر اساس آمارهای معاملاتی بورس، روز جاری شاخص‌های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند بطوری که شاخص کل با (۴۸۱) واحد صعود معادل (0.50) درصد به ۹۵ هزار ۵۰۶ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۵۲) واحد رشد معادل (0.50) درصد به

۳۰ هزار و ۲۸۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۲) واحد کاهش معادل (0.08) درصد به ۱۶ هزار و ۶۶۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۹) واحد افت، معادل (0.08) درصد به ۱۲ هزار و ۴۰۳ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۹۲) واحد ریزش، معادل (0.48) درصد به ۱۰۱ هزار و ۴۳۵ واحد، شاخص بازار اول با (۴۲۴) واحد افت معادل (0.63) درصد به ۶۷ هزار و ۴۱۹ واحد و شاخص بازار دوم با (۵۹۲) واحد ریزش معادل (0.29) درصد، به ۲۰۵ هزار و ۵۹۱ واحد رسید. از سویی دیگر دیروز ۷ نماد «فولاد با (۱۱۳) واحد، جم با (۶۹) واحد، شپدیس با (۵۱) واحد، کچاد با (۵۰) واحد، فخوز با (۵۰) واحد، فارس با (۴۷) واحد و کگل با (۴۳) واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس و افت این متغیر بر جای گذاشتند. به گزارش ایبنا، روز گذشته شاخص صنایع تالار شیشه‌یی با رشد مواجه شدند بطوری که شاخص صنایع «ذغال سنگ با ۵۴ واحد رشد معادل 3.79درصد به یک هزار و ۴۸۰ واحد، سایر معادن با ۳۳۶ واحد افزایش معادل 3.33درصد به ۱۰ هزار و ۴۲۸ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۹ واحد رشد معادل 2.08درصد به یک هزار و ۴۶۳ واحد، خودرو با ۳۰۳ واحد افزایش، معادل 2.06درصد به ۱۵ هزار و ۸۱ واحد، قند و شکر با ۱۷۱ واحد رشد معادل 1.87درصد به ۹ هزار و ۳۴۳ واحد، محصولات کاغذ با ۱۶۱ واحد افزایش معادل 1.71درصد به ۹ هزار و ۶۲۰ واحد و غذایی به جز قند با ۵۱ واحد ریزش معادل 1.60درصد به ۳ هزار و ۲۴۰ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی دیروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «قشرین، نبورس، کساپا، خوساز، وبشهر، خکمک و قصفها» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شسپا، غدام، کمنگنز، مداران، پارسیان، حپترو و حتوکا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. همچنین در پایان معاملات بورس، در ۳۵ هزار و ۳۰۸ نوبت معاملاتی، ۴۶۵ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۹۴۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۷۹ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان رسید. افزون بر این، شاخص کل فرابورس ایران هم با ریزش 12 واحدی همراه شد و رقم 1053 واحدی را به خود اختصاص داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران