شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119966 | |

افزایش ارزش بازار «وبانک»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16‌هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد.

 افزایش ارزش بازار «وبانک»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16‌هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 22هزار و 800 میلیارد و 362 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 36هزار و 299 میلیارد و 561 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 428 میلیارد و 649 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 23‌هزار و 229 میلیارد و 11 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش برابر با 2هزار و 232 میلیارد و 561 میلیون ریال در پایان دوره معادل 38‌هزار و 532 میلیارد و 122 میلیون ریال محاسبه شد. افزون بر این، «وبانک» در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک‌هزار و 326 میلیارد و 518 میلیون ریال و مبلغ یک‌هزار و 363 میلیارد و 586 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 37 میلیارد و 68 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 667 میلیارد و 863 میلیون ریال خریداری کرد.

 بررسی عملکرد شاهد: شرکت شاهد در دوره 6‌ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ 59 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 392 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد نیمه نخست سال مالی جاری اعلام کرد طی 6‌ماهه نخست امسال موفق به کسب مبلغ 159 میلیارد و 220 میلیون ریال سود خالص شد که بر این اساس مبلغ 59 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 392 درصد افزایش داشته است. افزون بر این، شاهد در دوره 6‌ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 12 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. همچنین، با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک‌هزار و 418 میلیارد و 684 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر پرتفوی «شوینده»: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 851 میلیارد و 182 میلیون ریال و ارزش بازار معادل سه‌هزار و 840 میلیارد ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 56 میلیارد و 906 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره یک ماهه به مبلغ 908 میلیارد و 88 میلیون ریال رسید، در حالی که ارزش بازار آن با کاهش برابر 428 میلیارد و 873 میلیون ریال در پایان دوره معادل سه‌هزار و 411 میلیارد و 616 میلیون ریال محاسبه شد. بر اساس این گزارش، «شوینده» در یک ماهه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را به فروش نرساند، این درحالی است که تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 56 میلیارد و 906 میلیون ریال خریداری کرد. همچنین، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل یک‌هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار صورت‌های مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 96 اعلام کرد طی سال مالی گذشته معادل 694 میلیارد و 345 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 694 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل تغییری نداشت. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 692 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 885 میلیارد و 503 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش سرمایه یک شرکت مادر تخصصی: پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه پیشنهاد افزایش سرمایه معادل 52 درصدی این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه داد. علاوه بر این، هیات‌مدیره شرکت با ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه خود به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت اعلام کرد با عنایت به جزو «ب» ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان (مصوب سوم مرداد ماه 86 هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، گزارش توجیهی هیات‌مدیره برای پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 23 میلیون و 760‌هزار ریال به مبلغ 36 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عظیم تولید فلزات اساسی که در تاریخ 28 اسفند ماه 96 به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش یاد شده نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد. انجام افزایش سرمایه یادشده به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده وابسته است.

 انتشار صورت‌های مالی 6‌ماهه پست بانک ایران: شرکت پست بانک ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 6‌ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل سه‌هزار و 233 میلیارد و 451 میلیون ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار صورت‌های مالی 6‌ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 اعلام کرد طی نیمه نخست سال مالی گذشته معادل شش میلیارد و 365 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش یافت. این شرکت در پایان سال مالی گذشته مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده است. افزون بر این، با کسر شدن سود خالص دوره از زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک‌هزار و 442 میلیارد و 501 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران