شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119776 | |

ارزش کل شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت که ۴۹شرکت سرمایه‌پذیر را شامل می‌شود در مقطع واگذاری ۲۶۶هزارمیلیارد ریال و ارزش روز این سهام ۶۴۱ هزارمیلیارد ریال است.

ارزش کل شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت که ۴۹شرکت سرمایه‌پذیر را شامل می‌شود در مقطع واگذاری ۲۶۶هزارمیلیارد ریال و ارزش روز این سهام ۶۴۱ هزارمیلیارد ریال است.

 بر این اساس طبق قانون تاکنون ۴۹شرکت در سبد سهام عدالت قرار گرفته‌اند که اصطلاحا به آنها شرکت‌های سرمایه‌پذیر گفته می‌شود. همچنین نگاهی به ارزش سهام شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از میان این ۴۹شرکت سرمایه‌پذیر تعداد ۳۵شرکت بورسی و ۱۴شرکت غیربورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها به ترتیب ۲۲۷هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال و ۳۸هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال همچنین ارزش روز آنها به ترتیب ۵۶۴ هزار و ۴۳۰میلیارد ریال و ۷۶هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال عنوان شده است. به گزارش ایبنا علاوه بر این تمامی ۴۹شرکت سرمایه‌پذیر حاضر در پرتفوی سهام عدالت دارای ارزش و قیمت قطعی هستند و هیچ شرکتی که دارای قیمت تقریبی و یا غیرقطعی باشد در سبد سهام عدالت وجود ندارد. این گزارش می‌افزاید: ارزش کل شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت که ۴۹شرکت سرمایه‌پذیر را شامل می‌شود نیز در مقطع واگذاری ۲۶۶هزار و ۳۶۳میلیارد ریال است که ارزش روز این سهام ۶۴۱ هزار و ۷۷میلیارد ریال است. این موضوع به این معناست که ارزش سهام هر یک از مشمولان سهام عدالت درحال حاضر 3برابر شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران