شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119456 | |

انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه «شلعاب»: شرکت لعابیران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل یک‌صد میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد.

 انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه «شلعاب»: شرکت لعابیران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل یک‌صد میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ سه میلیارد و 794 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 38میلیون ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است. «شلعاب» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 176 ریال زیان به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال درنهایت مبلغ 51 میلیارد و 159میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه لعابیران: شرکت لعابیران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل یک‌صد میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ سه میلیارد و 794 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 38میلیون ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است. «شلعاب» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 176 ریال زیان به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال درنهایت مبلغ 51 میلیارد و 159میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی «فنورد»: شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 144 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه نخست سال جاری اعلام کرد در دوره 6ماهه یاد شده مبلغ 107 میلیارد و 908میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 749ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 873درصد افزایش داشت. «فنورد» در 6 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 77 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 161میلیارد و 234 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد داروسازی جابر ابن حیان: شرکت داروسازی جابر ابن حیان اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 378میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه سال مالی 96 اعلام کرد در دوره 9ماهه یاد شده مبلغ 396 میلیارد و 629 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک‌هزار و 49ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 2درصد کاهش داشت. علاوه بر این، «دجابر» در 9ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک‌هزار و 73 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ یک‌هزار و 305 میلیارد و 715 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران