شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119357 | |

نگاهی به صورت‌های مالی سرمایه‌گذاری ملی ایران: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 7 هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی به صورت‌های مالی سرمایه‌گذاری ملی ایران: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 7 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی96 معادل یک‌هزار و 743 میلیارد و 140میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 249ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 27درصد کاهش داشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ 343 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. براساس این گزارش، با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 4 و 562میلیارد و 725 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی به عملکرد مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

بر این اساس، شرکت در سال مالی 96 معادل 694میلیارد و 345 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 694 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل تغییر به‌خصوصی نداشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ 692 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. افزون بر این، با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 885 میلیارد و 503 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود 887 ریالی پالایش نفت تبریز: شرکت پالایش نفت تبریز اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 3هزار و 884 میلیارد و 211 میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره 3 ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ 3 هزار و 446 میلیارد و 341میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 887میلیون ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 184درصد افزایش داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران